MENU

Dr med. Paweł Rajewski, prof. WSNoZ, MBA  jest specjalistą chorób wewnętrznych, specjalistą chorób zakaźnych, hepatologiem, specjalistą transplantologii klinicznej. Jest konsultantem wojewódzkim dla województwa kujawsko-pomorskiego w dziedzinie chorób zakaźnych, certyfikowanym lipidologiem Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego i obesitologiem Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłośći i Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Pracuje jako Kierownik Oddziału Internistyczno-Zakaźnego w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy, jest Koordynatorem Poradni Leczena Przewlekłych Zapaleń Wątroby, a także pracuje w Centrum Medycznym "Gizińscy", gdzie prowadzi Poradnię Chorób  i Transplantacji Wątroby, Infekcyjnych, Wewnętrznych i Zaburzeń Metabolicznych. Jest Rektorem Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowu i profesorem uczelni. Jest fundatorem w Dr. Rajewski Foundation. Ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration in Healthcare Managment. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem otyłości, zaburzeń metabolicznych, chorób wątroby, w szczególnośći MASLD i marskości wątroby. Prowadzi badania naukowe związane z otyłością, zaburzeniami metabolicznymi i choróbami wątroby oraz ich związku z ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Publikacje naukowe

Prace opublikowane:

 • "Feasibility and Cardiometabolic Effects of Time-Restricted Eating in Patients with Metabolic Syndrome": Świątkiewicz, Iwona, Jarosław Nuszkiewicz, Joanna Wróblewska, Małgorzata Nartowicz, Kamil Sokołowski, Paweł Sutkowy, Paweł Rajewski, Krzysztof Buczkowski, Małgorzata Chudzińska, Emily N. C. Manoogian, and et al. 2024.  Nutrients 16, no. 12: 1802. https://doi.org/10.3390/nu16121802

 • "Bezpieczeństwo stosowania statyn w przewlekłych chorobach wątroby": Rajewski P, Kwiatkowska J, Nowicka-Matuszewska A, Rajewski P. Lekarz POZ. 2024;10(2):111-117.

 • "Przewlekłe zapalenie wątroby typu C – dlaczego warto badać anty-HCV w POZ": Rajewski P, Kwiatkowska J, Nowicka-Matuszewska A, Rajewski P. Lekarz POZ. 2023;9(6):352-355.

 • "Borelioza w praktyce lekarza POZ". Lonser P., Koper W., Kwiatkowska J., Rajewski P., Rajewski Pi.: Lekarz POZ.2023(4): 223-231.

 • "Diagnostyka i postępowanieprzy podejrzeniu mononukleozy zakaźnej  w warunkach POZ" Paweł Rajewski: Medycyna po Dyplomie 2023; 06:28-31.

 • "Czy to już koniec...?" - " Paweł Rajewski: Primum 2023; 6(383): 9

 • POLCOVID: a multicenter multiclass chest X-ray database (Poland, 2020-2021).November 2022. DOI:10.48550/arXiv.2211.16359.

 • "Zakażenie HIV jako choroba przewlekla" Paweł Rajewski: Primum 2022; 12(377/378): 16-17.

 • "NAFLD/MAFLD - najczęstsza przewlekla choroba wątroby na świecie" Paweł Rajewski: Primum 2022; 10(375): 10-11.

 • CIRCA: comprehensible online system in support of chest X-rays-based COVID-19 diagnosis. 

  October 2022. eprint arXiv:2210.05440.

 • "Hepatitis C infection as a Risk Factor for Hypertension and Cardiovascular Diseases: An EpiTer Multicentre Study":Paweł Rajewski, Dorota Zarebska-Michaluk, Ewa Janczewska, et al.: Andrzej Gietka 4 , Włodzimierz Mazur 5 , Magdalena Tudrujek-Zdunek 6 , Krzysztof Tomasiewicz 6 , Teresa Belica-Wdowik 7 , Barbara Baka-Cwierz ´ 7 , Dorota Dybowska 8 , Waldemar Halota 8 , Beata Lorenc 9 , Marek Sitko 10, Aleksander Garlicki 10, Hanna Berak 11 , Andrzej Horban 11, Iwona Orłowska 12, Krzysztof Simon 12, Łukasz Socha 13, Marta Wawrzynowicz-Syczewska 13 , Jerzy Jaroszewicz 14, Zbigniew Dero ´n 15, Agnieszka Czauz-Andrzejuk ˙ 16, Jolanta Citko 17, Rafał Krygier 18 , Anna Piekarska 19, Łukasz Laurans 13,20, Witold Dobracki 21, Jolanta Białkowska 22, Olga Tronina 23 , Magdalena Wietlicka-Piszcz 24, Małgorzata Pawłowska 8 and Robert Flisiak: . J. Clin. Med. 2022, 11(17), 5193. https://doi.org/10.3390/ jcm11175193

 • "Czy to już koniec tzw. fali letniej pandemii SARS-CoV-2  i czy z nadejściem jesieni będziemy u progu jej VI fali, czyli czy będzie dalszy ciąg Pandemii w Polsce" Paweł Rajewski: Primum 2022; 9 (374): 9.

 • "Przewlekłe zapalenie wątroby typu C jako choroba metaboliczna": Paweł Rajewski, Karolina Dulęba-Góra, Justyna Kwiatkowska: Hepatologia 2022; 22: 22-29; https//doi.org/10.5114/hepatologia.2022.106972

 • "The Dynamics of Changes in the Concentration of IgG against the S1 Subunit in Polish Healthcare Workers in the Period from 1 to 12 Months after Injection, Including Four COVID-19 Vaccines": Monika Skorupa, Joanna Szczepanek, Agnieszka Goroncy, Joanna Jarkiewicz-Tretyn, Barbara Ptaszyńska, Paweł Rajewski, Wojciech Koper, Krzysztof Pałgan and Andrzej Tretyn. Vaccines 2022, 10(4), 506; https://doi.org/10.3390/vaccines10040506 

 • "Anti-SARS-CoV-2 IgG against the S Protein: A Comparison of BNT162b2, mRNA-1273, ChAdOx1 nCoV-2019 and Ad26.COV2.S Vaccines":Joanna Szczepanek, Monika Skorupa, Agnieszka Goroncy,Joanna Jarkiewicz-Tretyn, Aleksandra Wypych, Dorota Sandomierz, Aleksander Jarkiewicz-Tretyn, Joanna Dejewska, Karolina Ciechanowska, Krzysztof Pałgan, Paweł Rajewski and Andrzej Tretyn:Vaccines. Vaccines 2022, 10, 99. https://doi.org/ 10.3390/vaccines10010099

 • "HCV Genotype Has No Influence on the Incidence of Diabetes—EpiTer Multicentre Study":Paweł Rajewski, Dorota Zarebska-Michaluk, Ewa Janczewska, et al.: Andrzej Gietka 4 , Włodzimierz Mazur 5 , Magdalena Tudrujek-Zdunek 6 , Krzysztof Tomasiewicz 6 , Teresa Belica-Wdowik 7 , Barbara Baka-Cwierz ´ 7 , Dorota Dybowska 8 , Waldemar Halota 8 , Beata Lorenc 9 , Marek Sitko 10, Aleksander Garlicki 10, Hanna Berak 11 , Andrzej Horban 11, Iwona Orłowska 12, Krzysztof Simon 12, Łukasz Socha 13, Marta Wawrzynowicz-Syczewska 13 , Jerzy Jaroszewicz 14, Zbigniew Dero ´n 15, Agnieszka Czauz-Andrzejuk ˙ 16, Jolanta Citko 17, Rafał Krygier 18 , Anna Piekarska 19, Łukasz Laurans 13,20, Witold Dobracki 21, Jolanta Białkowska 22, Olga Tronina 23 , Magdalena Wietlicka-Piszcz 24, Małgorzata Pawłowska 8 and Robert Flisiak: . J. Clin. Med. 2022, 11, 379. https://doi.org/10.3390/ jcm11020379.

 • "Czy polski lekarz to walczący z IV falą SARS-CoV-2  przysłowiowy Don Kichot jak z wiatrakami?": Paweł Rajewski: Primum 2021; 12/1 (365/366): 2-5.

 • "IV fala koronawirusa SARS-CoV-2 2 Polsce - Jesienne deja vu...": Paweł Rajewski: Primum 2021; 11 (364): 12-13.

 • "Medyku - zaszczep się!": Paweł Rajewski: Primum 2021; 10 (363): 8-9.

 • "U progu IV fali": Paweł Rajewski: Primum 2021; 9 (362): 12-13.

 • "Epidemia SARS-CoV-2 w Polsce - przerwa wakacyjna": Paweł Rajewski: Primum 2021; 6 (359): 16-17

 • "Fala opada.... (3 fala epidemii SARS-CoV-2 w Polsce) z punktu widzenia konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych": Paweł Rajewski: Primum 2021; 5 (358): 10-12.

 • "Trzecia fala epidemii- wirus wciąż o krok przed człowiekiem": Paweł Rajewski: Primum 2021; 4 (357): 2-4.

 • "Pandemia SARS-CoV-2 - widmo trzeciej fali nadal aktualne":Paweł Rajewski:Primum 2021; 3/1(356):10-11.

 • "Pilot Clinical Trial of Time-Restricted Eating in Patients with Metabolic Syndrome": Świątkiewicz I., Mila-Kierzenkowska C., Woźniak A., Szewczyk-Golec K., Nauszkiewicz J., Wróblewska J., Rajewski P., Eussen J.P.M. S, Faerch K., Manoogian N.C. E., Panda S., Taub R. P.: Nutrients 2021, 13,346. https.//doi.org/10.3390/nu13020346

 • "Szczepienia przeciw COVID-19 - przełom w walce z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2?" Paweł Rajewski:Primum 2021; 2(355):12-13.

 • "Pandemia SARS-CoV-2 w województwie kujawsko-pomorskim" Paweł Rajewski:Primum 2020; 12/1(353/354):8-10.

 • "Epidemia wymyka się spod kontroli..." Paweł Rajewski:Primum 2020; 11(352):6-8.

 • "Nowa Strategia walki z pandemią" Paweł Rajewski:Primum 2020; 10(351):8-9.

 • "Jesień 2020 vs epidemia SARS-CoV-2" Paweł Rajewski:Primum 2020; 9(350):8-9.

 • "Quo vadis SARS-CoV-2?" Paweł Rajewski:Primum 2020; 7/8(348/349):10-11.

 • "Człowiek kontra koronawirus"Paweł Rajewski: Primum 2020; 6(347):12-14.

 • "SARS-CoV-2...życie obok pandemii"Paweł Rajewski: Primum 2020; 5(346): 8-11.

 • " Pandemia SARS -CoV-2 - gdzie jesteśmy?"Paweł Rajewski: Primum 2020; 4(345): 4-7.

 • "SARS-CoV-2 - czy jesteśmy gotowi?"Paweł Rajewski: Primum 2020; 3(344): 2-4.

 • "Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) — etiologia, rozpoznanie, leczenie w świetle aktualnej wiedzy"Paweł Rajewski, Piotr Rajewski, Michał Wiciński, Karolina Dulęba, Krzysztof Dobosz: Forum Medycyny Rodzinnej 2020;14(1):1-10

 • "Problem HCV wśród MSM - wzrost liczby zakażeń i reinfekcje"Paweł Rajewski: Recepta na HCV 2020; 1:10-11.

 • „Resveratrol's impact on vascular smooth muscle cells hyporeactivity : the role of Rho-kinase inhibition” Michał Wiciński, Bartosz Malinowski, P. Rajewski, Paweł Szychta, Eryk Wódkiewicz, Maciej Walczak, Karol Górski, Katarzyna Pawlak-Osińska, Maciej Słupski: BioMed Res. Int., 2020 : Vol. 2020, s. 1-8. https://doi.org/10.1155/2020/9012071.

 • "Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) - czy stanowi realne zagrożenie - przyszłość czy teraźniejszość?" Rajewski P: Wiadomości Akademickie 2019,12(76): 25-27

 • "Zakażenie wirusem cytomegalii w praktyce klinicznej – diagnostyka, objawy i leczenie w świetle aktualnej wiedzy" Rajewski P, Dulęba K: Forum Zakażeń 2019;10(4):245–249
 •  
 • "Przewlekłe zapalenie wątroby typu C - algorytm postępowania": Paweł Rajewski:Primum 2019; 4(333):16-17.
 •  
 • „Effect of melatonin supplementation on the risk factors of cardiovascular complications in obese patients on a calorie-restricted diet”: Karolina Szewczyk-Golec, Celestyna Mila-Kierzenkowska, Daria Kupczyk, Marta* Pawłowska, P. Rajewski, Alina Woźniak.Tytuł całości: Effects of Circadian Clock and Timing of Eating on Diabetes, Obesity and Metabolism”, Gentofte : Danish Diabetes Academy, 2019. Konferencja/zjazd: Danish Diabetes Academy : Gentofte, 2019.04.04
 •  
 • "Wirusowe zapalenie wątroby typu E w praktyce lekarskiej":Paweł Rajewski,Justyna Kwiatkowska,Małgorzata Sobolewska--Pilarczyk, Łukasz Sobolewski, Jakub Cieściński:Forum Medycyny Rodzinnej 2017, tom 11, nr 5, 225–229.
 •  
 • "Analiza dostepnych możliwości leczenia przewlekłego zapalenia watroby typu C u biorców nerki": Paweł Rajewski: XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego: Warszawa,12-14.10.2017.
 •  
 • "HCV infection as a risk factor for cardiovascular diseases, obesity and metabolic syndrome": Paweł Rajewski, Justyna Kwiatkowska, Małgorzata Sobolewska-Pilarczyk, Łukasz Sobolewski:VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością (PTBO): Arłamów, 2017.09.07.Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery 2017; 69-70
 •  
 • "HIV infection and metabolic complications": Paweł Rajewski:VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością (PTBO): Arłamów, 2017.09.07.Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery 2017; 71-72
 • "Zakażenie HCV w praktyce klinicznej": Paweł Rajewski:Primum 2017; 9(314):13

 • "Melatonin supplementation lowers oxidative stress and regulates adipokines in obese patients on a calorie-restricted diet":Karolina Szewczyk-Golec, P. Rajewski, Marcin Gackowski, Celestyna Mila-Kierzenkowska, Roland Wesołowski, Paweł Sutkowy, Marta Pawłowska, Alina Woźniak. Oxidat. Med. Cell. Long.2017 : Vol. 2017, s. 1-10.

 • "Gamma-glutamyltransferase activity as a surrogate biomarker of metabolic health status in young nondiabetic obese women":Aneta Mańkowska-Cyl, Magdalena Krintus, P. Rajewski, Grażyna Sypniewska. Biomarkers Med. 2017 : Vol. 11, nr 5, s. 449-457

 • "Cytomegalia wrodzona — aktualne zalecenia dotyczące diagnostyki i terapii”: Sobolewska- Pilarczyk M., Rajewski P., Rajewski P.: Forum Medycyny Rodzinnej 2016; 10(6): 263-267.

 • "Interferon-α treatment responses in Caucasian adolescents with chronic hepatitis B and its association with polymorphisms of the interleukin 28B and oligoadenylate synthetase genes": W.Halota, M.Pilarczyk, M. Pawłowska, K. Domagalski, P. Rajewski, A. Zaleśna, A. Tretyn: The Liver Meeting 2016. The 67th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD): Boston, 2016.11.11

 • "Profilaktyka po ekspozycji zawodowej na materiał biologiczny — HIV, HBV, HCV — w praktyce klinicznej” :M.Sobolewska-Pilarczyk, P. Rajewski, P. Rajewski; N. Hinz-Brylew: Forum Med. Rodz. 2016;10(5):279-282

 • "Zapalenie wątroby typu C – czy nadal stanowi zagrożenie? Rewolucja w hepatologii zakaźnej trwa...": Rajewski P.:Wiadomości Akademickie Nr 63, 20-22.

 • "Continuous up to 4 years entecavir treatment of HBV-infected adolescents - a longitudinal study in real life":Pawłowska M., Domagalski K.,  Smok B.,  Rajewski P., Wietlicka-Piszcz M., Halota W.,  Tretyn A.: PLoS ONE: 2016 : Vol. 11, nr 9, s. e0163691, 1-17.

 • „THE CHANGES OF OXIDANT-ANTIOXIDANT PROFILE AFTER DRY SAUNA BATH IN HEALTHY MALE VOLUNTEERS”:Sutkowy P., Woźniak A., Mila-Kierzenkowska C., Rajewski P.: Polish J Sport Med, 2016; 2(4); Vol. 32, 87-93

 • "ZAKAŻENIE HCV JAKO CHOROBA METABOLICZNA": Rajewski P.; Sobolewska-Pilarczyk M.; Rajewski P.: Arterial Hypertension 2016, vol. 20, no. 3, s 145.
 • "ZAKAŻENIE HIV JAKO ISTOTNY CZYNNIK RYZYKA SERCOWO-NACZYNIOWEGO":Rajewski P.; Sobolewska-Pilarczyk M.; Rajewski P.: Arterial Hypertension 2016, vol. 20, no. 3, s 145-146.
 • " Zakażenie HCV jako choroba metaboliczna"- Rajewski P., Sobolewska -Pilarczyk M. : Lekarz POZ 2016:tom II, nr 03:232
 • " Borelioza - algorytm postępowania w POZ"- Rajewski P., Sobolewska -Pilarczyk M. : Lekarz POZ 2016:tom II, nr 03:231
 • " Zakażenie HIV w ciąży - rola lekarza POZ i ginekologa"- Sobolewska -Pilarczyk M., Rajewski P.: Lekarz POZ 2016:tom II, nr 03:231
 • "Clostridium difficile - diagnostyka, leczenie"- Sobolewska -Pilarczyk M., Rajewski P.: Lekarz POZ 2016:tom II, nr 03:230
 • " Zapalenie jelit o etiologii Clostridium difficile - opis przypadku":P. Rajewski, P. Rajewski, K. Dobosz, M.Sobolewska-Pilarczyk: Forum Med. Rodz. 2016 : T. 10, nr 3, s. 153-158.
 • "Zakażenie HIV w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej":M.Sobolewska-Pilarczyk; P. Rajewski,P.Rajewski.:Forum Medycyny Rodzinnej 2016, tom 10, nr 1, 42–44.
 • " Gorączka kwotoczna Ebola - realne zagrożenie?":M. Sobolewska-Pilarczyk, P. Rajewski, P. Rajewski.
  : Forum Med. Rodz. 2016 : T. 10, nr 2, s. 1-3.
 • "Sagittal abdominal diameter - : a new and better predictor of cardiometabolic risk and the occurence of metabolic syndrome in overweight/obese women.":A. Mańkowska-Cyl, M. Krintus, P. Rajewski, G. Sypniewska.Clin. Chem. Lab. Med.:2015 : Vol. 53 special suppl, s. S1380.International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine : Paris, 2015.06.21-
 • "Effect of entecavir therapy in 50 children with chronic hepatitis B in real life longitudinal study":Małgorzata Pawłowska, K. Domagalski, B. Smok, P. Rajewski, Magdalena Wietlicka-Piszcz, Waldemar Halota:Hepat.Int.2016 : Vol. 10 suppl. 1, s. S458. Abstracts: Tokyo, 2016.02.20
 • "Distribution of HBV genotypes and HbsAg serum concentrations in Poland: results of multicenter EpiGenes study" : Jaroszewicz J., Pawłowska M., Piekarska A., Tomasiewicz K., Simon K., Mazur W., Zarębska-Michaluk D., Kowala-Piaskowska A., Swawrzynowicz-Syczewska M., Świdewska M., Rajewski P., Dybowska D., Pniewska A., Strycharz M., Murias-Bryłowska E., Pazgan-Simon M., Zasik E., Kryczka W., Mozer-Lisewska I., Halota W., Flisiak R. VII Zjazd PTHepat. 09-11.06.2016r.

 • "Problemy terapeutyczne w zakażeniu HCV – interakcje lekowe":Rajewski P. Biblioteka Faktów 1/2015: 11-16.
 • "Mononukleoza zakaźna — opis przypadku": Paweł Rajewski, Piotr Rajewski, Karolina Waleśkiewicz-Ogórek: Forum Medycyny Rodzinnej,2015,Tom 9, Nr 4:344-347.
 • „Distribution of HBV genotypes in Poland”: Magdalena Świderska, Małgorzata Pawłowska, Włodzimierz Mazur, Krzysztof Tomasiewicz, Krzysztof Simon,Anna Piekarska, Marta Wawrzynowicz-Syczewska, Jerzy Jaroszewicz, Paweł Rajewski, Ewelina Zasik, Elżbieta Murias-Bryłowska, Anna Pniewska, Waldemar Halota, Robert Flisiak.: Clinical and Experimental HEPATOLOGY 2015; 1: 1–4
 • "Single Whole-Body Cryostimulation Procedure versus Single Dry Sauna Bath: Comparison of Oxidative Impact on Healthy Male Volunteers" : Sutkowy P., Woźniak A., Rajewski P.: BioMed Research InternationalVolume 2015 (2015), Article ID 406353, 6 pageshttp://dx.doi.org/10.1155/2015/406353
 • "Borelioza - opis przypadku": Paweł Rajewski, Piotr Rajewski, Karolina Waleśkiewicz-Ogórek: Forum Medycyny Rodzinnej 2014 Vol.8 nr 4 s. 185-189.
 • "Distribution of HBV genotypes and their association with serum HBsAg concentration in Poland":Jerzy Jaroszewicz, Małgorzata Pawłowska,Krzysztof Tomasiewicz, Włodzimierz Mazur,Krzysztof Simon, Anna Piekarska,Marta Wawrzynowicz-Syczewska, Magdalena Świderska,Paweł Rajewski, Elżbieta Murias-Bryłowska,Ewelina Zasik, Monika Pazgan-Simon, Marta Strycharz,Waldemar Halota, Robert Flisiak- praca prezentowana podczas XVII Konferencji Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego w Mikołajkach. Materiały Zjazdowe, streszczenia, s:38 /29.05-31.05.2014/
 • „Stany zagrożenia życia i nagłe zachorowania w Polsce na podstawie biernego badania korelacyjnego porównującego bezpośrednio przyczyny wyjazdów ambulansów według przyczyn ICD-10: analiza head to head danych z WSPR Bydgoszcz vs WSPR Konin”:Dobosz K., Rajewski P., Harat A., Podleśny M., Szołna-Chodór A., Bosek M., Harat M., Rajewski P.: Fam. Med. Prim. Care Rev. 2014 Vol. 16 nr 3 s. 40219-221.
 • "Balon żołądkowy jako jedna z metod leczenia otyłości - opis przypadku": Rajewski P.; Rajewszki P.; Waleśkiewicz-Ogórek K. - praca prezentowana podczas V Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego w Poznaniu. Materiały Zjazdowe, streszczenia, s.: 23 /23.05-24.05.2014/
 • " Wpływ zastosowania  diety bardzo niskoenergetycznej (VLCD) na wybrane parametry antropometryczne u otyłych kobiet": Rajewski P.; Rajewski P.- praca prezentowana podczas V Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego w Poznaniu. Materiały Zjazdowe, streszczenia, s.: 26 /23.05-24.05.2014/
 •     praca prezentowana podczas V Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego w Poznaniu /23.05-24.05.2014/
 • " Wirusowe zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych u pacjentki w 12 tygodniu ciąży": Waleskiewicz- Ogórek K., Rajewski P.: Forum Położnictwa i Ginekologii 2014; 14:
 • "Analiza wskazań do cięcia cesarskiego w Nowym Szpitalu w Wabrzeznie": Waleskiewicz-Ogórek K., Rajewski P., Kolesinska- Konkel N., Jozefowicz M., Roslewski M., Rajewski P., Roslewska A.: Forum Medycyny Rodzinnej, 2013; 7, 6:295-299.
 • "A-FABP and its association with atherogenic risk profile and insulin resistance in young overweight and obese women": Mańkowska-Cyl A., Krintus M.,Rajewski P., Sypniewska G.: - Biomarkers Med. 2013 Vol. 7 nr5 : s. 723-730.
 • " Balon żołądkowy- skuteczna i bezpieczna metoda leczenia otyłości": Rajewski P., Rajewski P.: Endokrynologia Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii. 2013; 9, 3: 136. IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Zawiercie, 12-14. IX 2013. Streszczenia.
 • " Powikłania chirurgicznych metod leczenia otyłości - opis przypadku": Rajewski P, Rajewski P.: Endokrynologia Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii. 2013; 9, 3: 133. IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Zawiercie, 12-14 IX 2013. Streszczenia.
 • " Otyłość jako czynnik ryzyka raka endometrium - opis przypadku": Rajewski P., Waleskiewicz K., Rajewski P.: Endokrynologia Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii. 2013; 9, 3: 130. IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Zawiercie, 12 -14 IX 2013. Streszczenia.
 • "Serum adipocyte fatty acid binding protein is more associated with atherogenic risk profile than adiponectin in women with increased body mass”: Mańkowska-Cyl A., Krintus M., P. Rajewski P.,Sypniewska G. Biochim. Clin. 2013 Vol. 37 SSródło: s. S547.(20th IFCC-EFLM European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EuroMedLab). 45th Congress of the Italian Society of Clinical Biochemistry and Clinical Molecular Biology (SIBioC). Milan, Italy, 19-23 V 2013. Abstracts volume).
 • " Ospa wietrzna w ciąży. Profilaktyka poekspozycyna w świetle aktualnych zaleceń. Opis przypadku": Waleśkiewicz-Ogórek K., Kolesińska-Konkel N., Rajewski P.: Forum położnictwa i Ginekologii, 2013; 10:18-19.
 • "Command Support System used by the Ambulance Service in Bydgoszcz": Dobosz K., Podlesny M., Rzepecki J., Rajewski P.: Family Medicine and Primary Care Review. 2013; 15, 2: 87-91.
 • " Influence of IT command support system in Bydgoszcz on efficiency of ambulance emergency service - a rectospective evaluation of 2008-2010": Dobosz K.,Podlesny M., Rzepecki J., Rajewski P.: Family Medicine and Primary Care Review. 2013; 15, 3: 312-314.
 • ”Effects of open versus laparoscopic nephrectomy techniques on oxidative stress markers in patients with renal cell carcinoma”:Celestyna Mila-Kierzenkowska, Alina Woźniak, Tomasz Drewa, Br. Woźniak, Michał Szpinda, Ewa Krzyżyńska-Malinowska, P. Rajewski: Oxidat. Med. Cell. Long. 2013 Vol. 2013 s. 1-8.
 • " Martwicze zapalenie jelit u kobiety w 15. tygodniu ciąży":Waleśkiewicz-Ogórek K., Kolesińska-Konkel N., Rajewski P.: Forum położnictwa i Ginekologii, 2013; 9: 22-24.
 • "Effects of thermal stress on the activity of selected lysosomal enzymes in blood of experienced and novice winter swimmers": Mila-Kierzenkowska C.; Woźniak A.; Szpinda M.; Boraczyński T.; Woźniak B.; Rajewski P.; Sutkowy P.: Scand J Clin Lab Invest, 2012; 72: 635-641.
 • "Wpływ nurkowania na stężenie produktów peroksydacji lipidów we krwi": Celestyna Mila-Kierzenkowska, Alina Woźniak, Paweł Sutkowy, Roland Wesołowski, G. Maruszak, P. Rajewski.Med. Sport. 2012 R. 28 suppl. 1 s. 41.(75 lat Polskiej Medycyny Sportowej 1937-2012. Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Poznań, 18-20 X 2012).
 • "Ciąża u pacjentki z mukowiscydozą- opis przypadku": Waleskiewicz-Ogórek K., Rajewski P.: Forum Położnictwa i Ginekologii 2012; 6:34-38.
 • "Wpływ nurkowania na stężenie produktów peroksydacji lipidów we krwi":Celestyna Mila-Kierzenkowska, Alina Woźniak, Paweł Sutkowy, Roland Wesołowski, G. Maruszak, P. Rajewski. - Med. Sport. 2012 R. 28 suppl. 1 s. 41.75 lat Polskiej Medycyny Sportowej 1937-2012. Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Poznań, 18-20 X 2012. Program/streszczenia.
 • "Adipocyte fatty acid binding protein and cardiovascular risk in women with overweight/obesity: Sypniewska G.; Mankowska-Cyl A.; Bergmann K.; Rajewski P.: Biochem. Med. 2012 Vol. 22 nr 3 s. A76-A77. (2nd EFLM-UEMS European Joint Congres Laboratory Medicine at the Clinical Interface. Dubrovnik, Chorwacja, 10-13 X 2012. Abstracts).
 • ”Diet and exercises in prevention and treatment of obesity”: Paweł Rajewski, Natalia Hinz-Brylew, Piotr Rajewski, Zdzisława Kalisz, Krzysztof Dobosz, Magdalena Hagner Derengowska: . W: Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy. Red. nauk. Hagner-Derengowska M.; Żukow; Health - the proper functioning of man in all spheres of life, 2012 s. 21-32
 • “The role of exercises in diseases of cardiovascular system”: Paweł Rajewski, Natalia Hinz-Brylew, Piotr Rajewski, Zdzisława Kalisz, Krzysztof Dobosz, Magdalena Hagner-Derengowska W: Bydgoska Szkoła Wyższa w  Bydgoszczy. Red. nauk. Hagner-Derengowska M.; Żukow; Health - the proper functioning of man in all spheres of life, 2012 s.9-20.
 • "Ciąża u pacjentki po adrenalektomii lewostronnej z powodu zespołu Cushinga":Waleśkiewicz-Ogórek K.;  Kolesińska-Konkel N; Rajewski P.: Forum Położnictwa i Ginekologii 2012; 5:33-36.
 • "Krwotok miąższowo-podpajęczynówkowy w przebiegu połogu. Opis przypadku": Waleśkiewicz-Ogórek K.; Rajewski P.; Kolesińska-Konkel N.: Forum Położnictwa i Ginekologii 2012; 5:30-32.
 • "Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek w 25. tygodniu ciąży wywołane przez pałeczkę ropy błękitnej -Pseudomonas aeruginosa- Opis przypadku": Waleśkiewicz-Ogórek K.; Rajewski P.: Forum Położnictwa i Ginekologii 2012; 4:10-12.
 • "Wpływ nurkowania na stężenie produktów peroksydacji lipidów we krwi":  Mila-Kierzenkowska C., Woźniak A., Sutkowy P.,Wesołowski R., Maruszak G., Rajewski P.: Med. Sport. 2012 R. 28 suppl. 1 s. 41.
 •     (75 lat Polskiej Medycyny Sportowej 1937-2012. Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Poznań, 18-20 X 2012. Program/streszczenia).
 • "Hartowanie ciała podczas kąpieli zimowych a obrona antyoksydacyjna organizmu": Mila-Kierzenkowska C., Sutkowy P., Woźniak A., Boraczyński T., Pieszczyńska O., Weosłowski R., Rajewski P.: W: Sport i wychowanie zdrowotne. Red. Jurgielewicz-Urniaż: Olsztyńska Szkoła Wyższa w Olsztynie, 2011 s.143-153
 • "Wpływ zmiany stylu życia na wybrane parametry antropometryczne u otyłych kobiet": P. Rajewski, Piotr Rajewski, K. Dobosz, K. Waleśkiewicz-Ogórek: Fam. Med. Prim. Care Rev. 2012 Vol. 14 nr 3 s. 400-403
 • "Krwotok miąższowo-podpajęczynówkowy w przebiegu połogu - opis przypadku" :Piotr Rajewski, Barbara Książkiewicz, P. Rajewski, K. Waleśkiewicz-Ogórek: Fam. Med. Prim. Care Rev. 2012 Vol. 14 nr 2o: s. 312-315.
 • "Czynnik genetyczny w patogenezie otyłości": Rajewski P. : Przegląd Kardiodiabetologiczny 2012 vol.7. s.59-60. IV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego, 19-21.04.2012. Abstrakt.
 • "Zastosowanie diety bardzo niskoenergetycznej (VLCD) w leczeniu otyłości": Rajewski P., Rajewski P.: Przegląd Kardiodiabetologiczny 2012 vol.7. s.61-62. IV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego, 19-21.04.2012. Abstrakt.
 • "Opieka nad pacjentem otyłym - problem interdyscyplinarny": Rajewski P.: Przegląd Kardiodiabetologiczny 2012 vol.7. s.67-70. IV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego, 19-21.04.2012. Abstrakt
 • "Dieta i aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu otyłości": Rajewski P.; Hinz-Brylew N.; Rajewski P.; Hagner -Derengowska M.; Kalisz Z. : Międzynarodowa Konferencja Naukowa."Zdrowie-Prawidłowe funkcjonowanie człowieka we wszystkich sferach życia", 24-25.02.2012. Abstrakt
 • "Rola aktywności fizycznej w chorobach układu sercowo-naczyniowego": Rajewski P.; Hinz-Brylew N.; Rajewski P.; Dobosz K.; Hagner W.; Kalisz Z.: Międzynarodowa Konferencja Naukowa."Zdrowie-Prawidłowe funkcjonowanie człowieka we wszystkich sferach życia", 24-25.02.2012. Abstrakt.
 • "Żywienie w uzdrowiskach" : Burzyńska A.; Hagner-Derengowska M.; Kalisz Z.; Nowacka K.; Rajewski P.: Międzynarodowa Konferencja Naukowa."Zdrowie-Prawidłowe funkcjonowanie człowieka we wszystkich sferach życia", 24-25.02.2012. Abstrakt
 • "Analiza czasowa i dynamiczna sił reakcji podłoża kija podczas uprawiania Nordic Walking": Hagner- Derengowska M.; Dylewski M.; Dylewska M.; Zubrzycki Z.; Dudkiewicz Z.; Rajewski P.; Sikorska A.: Międzynarodowa Konferencja Naukowa."Zdrowie-Prawidłowe funkcjonowanie człowieka we wszystkich sferach życia", 24-25.02.2012. Abstrakt
 • "Odpowiedzialność zawodowa fizjoterapeuty": Dobosz K.; Rajewski P.; Dylewski M.; Hagner- Derengowska M.; Śliwiński Z.:  Międzynarodowa Konferencja Naukowa."Zdrowie-Prawidłowe funkcjonowanie człowieka we wszystkich sferach życia", 24-25.02.2012. Abstrakt
 • Wpływ źródeł informacji na rekrutację pacjentek na badania przesiewowe raka szyjki macicy": Kalisz Z.; Gabriel J.; Koper A.; Rajewski P.; Kalisz K.: Międzynarodowa Konferencja Naukowa."Zdrowie-Prawidłowe funkcjonowanie człowieka we wszystkich sferach życia", 24-25.02.2012. Abstrakt
 • " Relationship between gamma-glutamyltranspeptidase, uric acid, anthropometric and metabolic parameters in young women with excessive body weigh": A. Mańkowska, J. Pollak, S. Manysiak, G.  Sypniewska, P. Rajewski : Clin. Chem. Lab. Med. 2011 Vol. 49 nr suppl., 0391. IFCC-WorldLab and EuroMedLab. Berlin, Germany, 15-19 V 2011.
 • "Association of adipocyte fatty acid-binding protein with excessive body mass and metabolic syndrome in women aged 20-40 years":A. Mańkowska, G. Sypniewska, P. Rajewski, J. Pollak, S. Manysiak : Eur. J. Clin. Invest. 2011 Vol. 41 suppl. 1 s. 7-8. 45 th Annual Scientific Meeting of the European Society for Clinical Investigation. Cret, Greece, 13-16 IV 2011. Abstracts.
 • "Association of Vitamin 25[OH]D3 with Metabolic Syndrome in Young Women: A. Mankowska, G. Sypniewska, P. Rajewski, J. Pollak , S. Manysiak : 45 th Annual Scientific Meeting of the European Society for Clinical Investigation. Cret, Greece, 13-16 IV 2011. Abstracts.
 • „Ostre zatrucie paracetamolem — opis trzech przypadków”: Hinz-Brylew N.; Rajewski P.; Rajewski P.: Forum Medycyny Rodzinnej 2011; 5(5): 429-433.
 • "The changes of oxidant-antioxidant profile in the blood of healthy men after single dry sauna procedure – preliminary study": Paweł Sutkowy, Alina Woźniak, Dorota Olszewska-Słonina, Celestyna Mila-Kierzenkowska, Ewa Krzyżyńska-Malinowska, Mariusz Saulewicz, Paweł Rajewski: 7th EFSMA – European Congress of Sports Medicine and 3rd Central European Congress of Physical Medicine and Rehabilitation. Salzburg, Austria, 26 -29.10.2011.Abstract book: 287-288
 • "Ocena wpływu zmiany masy ciała na wybrane parametry biochemiczne u osób z otyłością": Rajewski P.; Rajewski P.; Hinz-Brylew N. : Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia przemiany materii 2011; 7(2): 117-118
 • "Cukrzyca a ciąża": Waleśkiewicz K.; Rajewski P.; Kolesińska-Konkel N.; Fórmaniak J.; Rajewski P.: Family Medicine & Primary Care Review 2011; 13(3) : 61 – 66.
 • Żmija zygzakowata - zatrucie jadem: rozpoznawanie, przebieg, leczenie": Rajewski P.; Rajewski P.: Family Medicine & Primary Care Review 2011; 13(3) : 52 – 54.
 • "Analiza aktywności katepsyny D i α1-antytrypsyny u osób z otyłością oraz ocena wpływu zmiany masy ciała na wymienione parametry": Rajewski P.; Drewa G.; Woźniak A.; Mila-Kierzenkowska C.; Olszewska -Słonina D.; Rajewski P.: Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia przemiany materii 2010; 6(4): 155-166
 • "Hipofosfatemia- opis przypadków": Buczek U.; Rajewski P.; Rajewski P.: Forum Medycyny Rodzinnej 2010; 4(6): 471-474
 • "Serum adiponectin and indices of cardiovascular risk in young women with excessive body mass": Mańkowska A.; Sypniewska G.; Rajewski P.; Gruszka M.: The Jurnal Of The  International Federation Of Clinical Chemistry And Laboratory Medicine. 2010, 21(3)
 • "Adipocytokiny i ich związek zaburzeniami metabolicznymi u młodych kobiet z nadmierną masą ciała":Mańkowska A.;Rajewski P.; Manysiak S.; Odrowąż- Sypniewska G.:Diagn. Lab.2010. T. 46. nr 2 s. 197
 • "Wykładniki biochemiczne stanu prozapalnego a ryzyko choroby niedokrwiennej serca u młodych kobiet z nadmierną masą ciała".: Odrowąż-Sypniewska G.; Mańkowska A.; Gruszka M.; Rajewski P.: Diagn. Lab.2010. T. 46. nr 2 s. 203
 • "Relationship between gamma-glutamyltranspeptidase, uric acid, anthropometric and metabolic parameters in overweight and obese women".: Mańkowska A.; Rajewski P.; Pollak J.; Pater A.;  Manysiak S.; Sypniewska G.: Eur. J. Clin. Invest. 2010 Vol. 40 suppl. 1 s. 8-9. 44th Annual Scientific Meeting of the European Society for Clinical Investigation. Bari, Italy, 24-27 II 2010. Abstract book.
 • "The relationship of adipokines with indices of insulin resistance in premenopausal women with abnormal body mass".: Mańkowska A.;  Rajewski P.; Pollak J.; Manysiak S.; Sypniewska G. : Eur. J. Clin. Invest. 2010 Vol. 40 suppl. 1 s. 8. 44th Annual Scientific Meeting of the European Society for Clinical Investigation. Bari, Italy, 24-27 II 2010. Abstract book.
 • "Serum adiponectin as a predictor of cardiovascular risk in women with excessive body weight".: Mańkowska A.; Rajewski P.;Pollak J.; Sypniewska G.: Eur. J. Clin. Invest. 2010 Vol. 40 suppl. 1 s. 2. 44th Annual Scientific Meeting of the European Society for Clinical Investigation. Bari, Italy, 24-27 II 2010. Abstract book.
 • "Organizacja opieki nocnej i świątecznej dla mieszkańców powiatu bydgoskiego": Dobosz K.; Kalisz Z.; Rajewski P.; Dobosz W.; Domańska K.:Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego "Między Profilaktyką a Medycyną Kliniczną" - 15.09.-17.09.2010; Problemy Higieny i Epidemiologii 2010, 91(3) (suplement 1): k -7
 • "Aktywność fizyczna kobiet w ciąży": Waleśkiewicz K.; Kolesińska-Janowczyk N.; Rajewski P.; Szymański W.; Rajewski P.: W: Unia Akademicka. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Red. nauk. Muszkieta R.; Żukow W.; Napierała M.; Saks E.Stan i rozwój  regionalnego sportu i rekreacji, 2010. s. 192-197
 • "Fizjologiczne podstawy adaptacji do ekstremalnych warunków wysokogórksich": Hinz-Brylew N.; Rajewski P. Rajewski P.: W: Unia Akademicka. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Red. nauk. Muszkieta R.; Żukow W.; Napierała M.; Saks E.Stan i rozwój  regionalnego sportu i rekreacji, 2010. s. 198-203
 • "Internistyczne powikłania choroby alkoholowej": Buczek U.; Rajewski P.; Ciołczyk P.; Hinz-Brylew N.: Family Medicine & Primary Care Review 2010; 12(2) : 326 – 327.
 • "Medyczne aspekty wspinaczki wysokogórskiej": Hinz-Brylew N.; Rajewski P.; Ciołczyk P. Buczek U.: Family Medicine & Primary Care Review 2010; 12(2) : 351 – 353.
 • "Oxidative equilibrium in the prophylaxis of degenerative joint changes: An analysis of pre- and postoperative activity of antioxidant enzymes in patients with hip and knee osteoarthritis". : Dorota M. Olszewska-Słonina, Dariusz Mątewski, Gerard Drewa, Alina Woźniak, Rafał Czajkowski, Paweł Rajewski, Krzysztof J. Olszewski, Barbara Zegarska. Med Sci Monit, 2010; 16(5): CR238-245
 • "Parametry antropometryczne i biochemiczne pacjentów z otyłością poddanych diecie i treningowi Nordic Walking": Olszewska-Słonina D., Czajkowski R., Rajewski P., Woźniak A., Hagner-Derengowska M., Hagner W. Med. Metabol.,2010,1, 27-37.
 • "Hipoterapia - jej historia i rola w rehabilitacji osób dorosłych".: M. Hagner-Derengowska, Joanna Sebastian, Ewa Kitschke, Monika Struensee, Piotr Rajewski, P. Rajewski, Wojciech Hagner: W: Stres, zagospodarowanie czasu wolnego, rehbilitacja a aktywność fizyczna- podstawowe zagadnienia. Red. nauk. R. Muszkieta, B. Sowińska, M. Napierała i in. Bydgoszcz: Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji w Poznaniu, 2010 s. 181-188.
 • "Obniżanie reakcji stresowych przy pomocy muzyki Wolfganga Amadeusa Mozarta u pacjentów paraplegigków w okresie hospitalizacji": M. Hagner-Derengowska, Krystyna Nowacka, M. Sasinowska, Wojciech Hagner, Piotr Rajewski, Zygmunt Siedlecki, P. Rajewski: W: Stres, zagospodarowanie czasu wolnego, rehbilitacja a aktywność fizyczna- podstawowe zagadnienia. Red. nauk. R. Muszkieta, B. Sowińska, M. Napierała i in. Bydgoszcz: Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji w Poznaniu, 2010 s. 205-209.
 • "Rehabilitacja w chorobach reumatycznych specyfika usprawniania": M. Hagner-Derengowska, A. Szczygielska-Babiuch, Wojciech Hagner, Anna Grabowska-Gaweł, Piotr Rajewski, Krystyna Nowacka, P. Rajewski: W: Stres, zagospodarowanie czasu wolnego, rehbilitacja a aktywność fizyczna- podstawowe zagadnienia. Red. nauk. R. Muszkieta, B. Sowińska, M. Napierała i in. Bydgoszcz: Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji w Poznaniu, 2010 s. 189-
 • "Rehabilitacja w udarze niedokrwiennym mózgu jako problem interdyscyplinarny": Piotr Rajewski, P. Rajewski, M. Hagner, Łukasz Sielski: W: Stres, zagospodarowanie czasu wolnego, rehbilitacja a aktywność fizyczna- podstawowe zagadnienia. Red. nauk. R. Muszkieta, B. Sowińska, M. Napierała i in. Bydgoszcz: Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji w Poznaniu, 2010 s. 171-180.
 • "Stężenie witamin E i A w osoczu krwi sportowców po wysiłku fizycznym wpomaganym kriostymulacją ogólnoustrojową": Mila-Kierzenkowska C., Woźniak A., Drewa G., Jurecka A.,Woźniak B., Augustowska B., Rakowski A., Rajewski P. Ogólopolska Konferencja Naukowa. Sport - nauka i promocja. 2009.
 • "The level of vitamin E and A in blood plasma of sportsmen after the exercise supported with whole-body cryostimulation":Mila-Kierzenkowska C., Woźniak A., Drewa G., Jurecka A.,Woźniak B., Augustowska B., Rakowski A., Rajewski P., Szmytkowska K.: Contemporary trends in physical education and sport. Red. Urniaża J.: Olsztyńska Szkoła Wyższa Wydział Wychowania Fizycznego w Olsztynie, 2009 s. 241-251.
 • "Whole-body cryostimulation in kayaker women: a study of the effect of cryogenic temperatures on oxidative stress after the exercise": Mila-Kierzenkowska C., Woźniak A., Woźniak B., Drewa G., Rakowski A., Jurecka A., Rajewski P.: J Sports Med Phys Fitness 2009; 49(2): 201-207.
 • "Wykładniki biochemiczne stanu prozapalnego a ryzyko choroby niedokrwiennej serca u młodych kobiet z nadmierną masą ciała": Mańkowska A., Odrowąż-Sypniewska G., Rajewski P., Gruszka M.: Endokrynologia  Otyłośc i Zaburzenia Przemiany Materii 2009; 5(3): 154.
 • "Kwas moczowy oraz gammaglutamylotranspeptydaza a parametry antropometryczne i metaboliczne u młodych kobiet z nadwagą i otyłością": Mańkowska A., Odrowąż-Sypniewska G., Rajewski P., Pater A., Manysiak S.: Endokrynologia  Otyłośc i Zaburzenia Przemiany Materii 2009; 5(3): 154.
 • "Adipocytokiny i ich związek z insulinoopornością u kobiet premenopauzalnych z nadmierną masą ciała": Mańkowska A., Odrowąż-Sypniewska G., Rajewski P., Lis K., Manysiak S.: Endokrynologia  Otyłośc i Zaburzenia Przemiany Materii 2009; 5(3): 155.
 • "Ocena wpływu metody treningowo-rehabilitacyjnej nordic walking na wybrane parametry antropometryczne u kobiet z otyłością": Hagner-Derengowska M., Rajewski P., Hagner W., Żurek G., Prusik K.: Endokrynologia  Otyłośc i Zaburzenia Przemiany Materii 2009; 5(3): 175.
 • "Ocena wpływu diety 1200 kcal na wybrane parametry antropometryczne u pacjentów z nadwagą i otyłością": Burzyńska A., Rajewski P.: Endokrynologia  Otyłośc i Zaburzenia Przemiany Materii 2009; 5(3): 176.
 • "Ocena nawyków żywieniowych pacjentów z otyłością na przykładzie województwa kujawsko - pomorskiego": Rajewski P., Rajewski P.: Endokrynologia  Otyłośc i Zaburzenia Przemiany Materii 2009; 5(3): 138 - 139.
 • "Wskazania do zabiegowego ukończenia porodu – cięcie cesarskie, poród kleszczowy, pomoc ręczna” :Kolesińska – Janowczyk N., Waleśkiewicz K., Rajewski P., Waleśkiewicz K., Szymański W.: Family Medicine & Primary Care Review 2009; 11(3) : 665 – 667.
 • „Żywienie w oparzeniach” :Burzyńska A., Rajewski P., Rajewski P., Waleśkiewicz K: Family Medicine & Primary Care Review 2009; 11(3) : 564 – 567.
 • „KOMPLEKSOWOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ PROCESU REHABILITACJI W PRZYPADŁOŚCI WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA CZYLI ZESPÓŁ BOLESNEGO BARKU”: Hagner – Derengowska M., Borkowska A., Rajewski P., Rajewski P., Dobrowolna P., Sebastian J. : Family Medicine & Primary Care Review 2009; 11(3) : 611 – 615.
 • "Relathionship between gamma-glutamylotranspeptidase, uric acid, anthropometric and metabolic parameters in overweight and obese young women" : A. Mańkowska, P. Rajewski, J. Pollak, S. Manysiak, G. Sypniewska: Clin. Chem. Lab. Med. 2009 Vol. 47 spec. suppl. s. S300. EUROMEDLAB Innsbruck 2009. 18th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. National Congress of the Austrian Society of Laboratory Medicine and Clinical Chemistry. Insbruck, Austria, 2009. Abstracts Volume.
 • „Influence of different training experience on the prooxidant – antioxidant balance in the blood of rowers after exercise” - A. Jurecka; C. Mila – Kierzenkowska; A. Woźniak; G. Drewa; A. Bara; P. Rajewski. W : E. Rutkowska. red. Wellness and Success in Sport. Wydawnictwo NeuroCentrum, Lublin 2009, 55 – 64.
 • „Zespół antyfosfolipidowy jako problem interdyscyplinarny” – P. Rajewski; P. Rajewski – Praktyka Lekarska 2009, 3 (46 ): 14 – 15.
 • „Zatorowość płucna u kobiet w ciąży jako stan zagrożenia życia, ze szczególnym uwzględnieniem zatoru płynem owodniowym” – K. Waleśkiewicz; P. Rajewski; N. Kolesińska – Janowczyk; J. Kłyszejko – Molska; W. Szymański – Ginekologia Polska 2008, 79 supl (1): 137 – 141
 • „Analiza składowych zespołu metabolicznego według IDF u kobiet z cukrzycą typu 2" – P. Rajewski; P. Rajewski; K. Waleśkiewicz; K. Dobosz - Family Medicine & Primary Care Review 2008; 10(3) : 624 – 627
 • „Mobbing – problem XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników służby zdrowia” - P. Rajewski; P. Rajewski; K. Waleśkiewicz; K. Dobosz - Family Medicine & Primary  Care Review 2008; 10(3) : 627 – 631
 • „Choroby cywilizacyjne: ocena problemu alkoholowego za pomocą analizy konsumpcji spożywanych gatunków vs  częstości spożywania u pacjentów NZOZ Ogrody w Bydgoszczy”– K. Dobosz; P. Rajewski - Family Medicine & Primary  Care Review 2008; 10(3) : 394 – 398
 • „Choroby cywilizacyjne a spożycie piwa, wina i wódki przez dorosłych pacjentów NZOZ Ogrody w Bydgoszczy" – K. Dobosz; P. Rajewski - Family Medicine & Primary Care Review 2008; 10(3) : 398 – 402
 • "Występowanie otyłości brzusznej ( trzewnej ) jako wyznacznika chorób cywilizacyjnych u pacjentów NZOZ Ogrody w Bydgoszczy”- K. Dobosz; P. Rajewski - Family Medicine & Primary  Care Review 2008; 10(3) : 402 – 405
 • „Udar cieplny – opis przypadku” – P. Rajewski; P. Rajewski - Family Medicine & Primary Care Review 2008; 10(2) : 263 – 267
 • Sprawozdanie z II Sympozjum Naukowego Uczestników Studiów Doktoranckich – P. Rajewski –  Wiadomości Akademickie wyd. CM, UMK 2008; (29): 25
 • Sprawozdanie z VII Międzynarodowego Kongresu Nauk Medycznych dla studentów i młodych lekarzy, Sofia, Bułgaria 08 – 11. 05. 2008 – K. Waleśkiewicz;  P. Rajewski - Primum Non Nocere 2008;  6/7(204/ 205 ):10
 • „Wartość odnowy biologicznej po urazach stawu kolanowego u sportowców” – M. Hagner; Słomko W., Hagner W., Dzierżanowski M., Rajewski P.  W: Bury P., Czajkowska – Ziobrowska D. red. Edukacja bez granic – mimo barier. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań 2008, 318 – 326
 • „Medical students  nutrition’s model in Poland. ” - P. Rajewski; P. Rajewski; K. Waleśkiewicz – VII International  Congress of Medical Sciences, Sofia, Bulgaria – 08- 11.05.2008
 • Water immersion in the I stage of labour – obstetric’ s results. Preliminary report.” – K. Waleśkiewicz; P. Rajewski - VII International  Congress of Medical Sciences, Sofia, Bulgaria – 08- 11.05.2008 – I miejsce w dziedzianie  Surgery Oral Session.
 • „Analiza stylu i jakości życia kobiet z cukrzycą typu 2 na przykładzie województwa  kujawsko – pomorskiego” – P. Rajewski; P. Rajewski; K. Waleśkiewicz – Przegląd Kardiodiabetologiczny 2008 3 (1) : 70 – 71
 • „Problemy położnicze u otyłych kobiet” - K. Waleśkiewicz; P. Rajewski  – Przegląd Kardiodiabetologiczny  2008 3 (1) : 63 – 64
 • „Nordic Walking – sport, rekreacja, zdrowie” – P. Rajewski; M. Hagner-Derengowska - Primum Non Nocere 2008;  4(202 ):22
 • „Nowe spojrzenie na otyłość i zespół metaboliczny” – P. Rajewski - Primum Non Nocere 2008;  2(200 ):15
 • Sprawozdanie z I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością – P. Rajewski; P. Rajewski - Family Medicine & Primary Care Review 2007; 9(4) : 1094 – 1096
 • „Czerniak złośliwy w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej” – P. Rajewski; P. Rajewski; K. M. Dobosz - Family Medicine & Primary Care Review 2007; 9(4) : 1050 – 1053.
 • „Etiologia i patogeneza neuropatii cukrzycowej w świetle aktualnych badań” – P. Rajewski; P. Rajewski – Przegląd Kardiodiabetologiczny 2007 2(4) : 267 –272.
 • „Dioksyny a zdrowie człowieka w świetle aktualnych badań” – P. Rajewski; P. Rajewski; K. M. Dobosz; M. Hagner – Przewodnik Lekarza 2007 9 (10) : 66 – 68.
 • „Analiza zakażeń układu moczowego u kobiet z cukrzycą ciężarnych” – P. Rajewski ; K. Waleśkiewicz; P. Rajewski ; K. Napiórkowska – Przegląd Kardiodiabetologiczny 2007 2(3) : 168 –172.
 • „Styl życia młodych dorosłych na przykładzie województwa kujawsko – pomorskiego” – P. Rajewski – Endokrynologia Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2007; 3(2) : 79 – 80.
 • „Analiza składowych Zespołu Metabolicznego według IDF u pacjentów hospitalizowanych w Oddziałach Chorób Wewnętrznych” – P. Rajewski - Endokrynologia Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2007; 3(2) : 80.
 • „Analiza przyczyn otyłości u kobiet z BMI powyżej 30 kg/ m2 na przykładzie województwa kujawsko – pomorskiego” – P. Rajewski ; M. Hagner - Endokrynologia Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2007; 3(2) :80.
 • „Analiza jakości życia kobiet z BMI powyżej 30 kg/ m2 na przykładzie województwa kujawsko – pomorskiego” – P. Rajewski ; M. Hagner - Endokrynologia Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2007; 3(2) : 80 – 81.
 • „Nordic Walking – nowy sposób walki z otyłością” – P. Rajewski ; M. Hagner - Endokrynologia Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2007; 3(2) : 92.
 • „Zespół antyfosfolipidowy w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej” – P. Rajewski ; K. Dobosz ; G. Czerwiński ; W. Dobosz ; P. Rajewski - Family Medicine & Primary Care Review 2007; 9(3) : 819 – 822.
 • „Imersja wodna jako alternatywa porodu klasycznego” – K. Waleśkiewicz ; P. Rajewski - Family Medicine & Primary Care Review 2007; 9(3) : 884 – 886.
 • „Model żywienia młodych dorosłych na przykładzie województwa kujawsko – pomorskiego” - P. Rajewski ; M. Hagner ; K. Dobosz ; G. Czerwiński ; W. Dobosz - Family Medicine & Primary Care Review 2007; 9(3) : 573 – 574.
 • „Evaluation of the influence of health – promoting behaviours ( increased physical activity ) and the result of spirometry in patients of community health centres in Bydgoszcz” – K. Dobosz ; W. Dobosz ; G. Czerwiński ; P. Rajewski - Family Medicine & Primary Care Review 2007; 9(3) : 419 – 422.
 • „Spirometry detecting COPD in patients from general practice primary care with family history of diseases involving obturation of respiratory tract" - K. Dobosz ; W. Dobosz ; G. Czerwiński ; P. Rajewski - Family Medicine & Primary Care Review 2007; 9(3) : 423 – 426.
 • „Profilaktyka i rehabilitacja zespołu bolesnego barku w praktyce lekarza rodzinnego w Bydgoszczy" -  G. Czerwiński ; E. Czerwińska ; K. Dobosz ;  P. Rajewski ; W. Dobosz - Family Medicine & Primary Care Review 2007; 9(3) : 391 – 398.
 • „Socjometryczny pomiar zachowań prozdrowotnych oraz stylu życia dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem narkomanii” - G. Czerwiński ; E. Czerwińska ; K. Dobosz ;  P. Rajewski ; K. Mądrzejewska ; W. Dobosz - Family Medicine & Primary Care Review 2007; 9(3) : 399 – 402.
 • „Analiza głównych przyczyn bólu u osób w średnim wieku w praktyce lekarza rodzinnego” - G. Czerwiński ; K. Mądrzejewska ; K. Dobosz ;  P. Rajewski ; E. Czerwińska ; W. Dobosz - Family Medicine & Primary Care Review 2007; 9(3) : 391 – 398.
 • „Lizosomy i  enzymy lizosomalne – budowa i funkcje, ze szczególnym uwzględnieniem katepsyny D jako nowego markera chorób nowotworowych ”- P. Rajewski ; P. Rajewski Family Medicine & Primary Care Review 2007; 9(2) : 275 – 278.
 • „Etiologia, diagnostyka i leczenie zespołu antyfosfolipidowego jako rzadkiej przyczyny udaru mózgu ” – P. Rajewski ; P. Rajewski ; K. Waleśkiewicz – Udar Mózgu 2006; 2 (8) : 76 – 80
 • „Młodzi lekarze u progu kariery” – P. Rajewski ; K. Barcik – Primum Non Nocere 2007 ; 2 ( 188 ) : 13 – 14
 • „Słaby LEP” – K. Barcik ; K. Czyżewski ; P. Rajewski – Primum Non Nocere 2007 ; 1 ( 187 ) : 17
 • „Stulecie Towarzystwa Internistów Polskich... V Krajowa Konferencja Szkoleniowa   Towarzystwa Internistów Polskich” – P. Rajewski - Family Medicine & Primary Care Review 2006; 8(4) : 1364 – 1366.
 • Sprawozdanie z Pierwszego Sympozjum Studiów Doktoranckich – opinia doktorantów – P. Rajewski ; B. Ruszkowska – Wiadomości Akademickie wyd. CM, UMK 2006; (23): 23
 • Zygmunt Kin – biografia – L. Goetzendorf Grabowski ; J. Kin ; P. Rajewski – Słownik Biograficzny Techników Polskich – wyd.  NOT – FSNT 2006 (17) :78 – 80
 • „Alkohol weratrylowy (metabolit wtórny) w kulturach Pleuroatus ostreatus” – J.M. Kin ; P. Rajewski - XI Ogólnopolska Konferencja Kultur In Vitro i Biotechnologii Roślin.
 • „Kliniczne i podkliniczne uszkodzenie układu nerwowego u chorych z cukrzycą i ich zależność od wyrównania metabolicznego choroby” P. Rajewski ; P. Rajewski – V Ogólnopolski Zjazd Towarzystwa Medycyny Rodzinnej – Warszawa; 15 – 17.09.2006.
 • „Ocena występowania nadwagi i otyłości, ze szczególnym uwzględnieniem otyłości brzusznej, u pacjentów przychodni” – K . Dobosz ; P. Rajewski –  Family Medicine & Primary Care Review 2006; 8(3) : 591 – 593.
 • „Somatosensoryczne i wzrokowe potencjały wywołane w cukrzycy” – P. Rajewski ; P. Rajewski – Diabetologia Polska 2006; 13 (2) : 113 – 114.
 • „Studia doktoranckie w Collegium Medicum UMK”– Primum Non Nocere 2006;6(180 ):12. – P. Rajewski ; B. Ruszkowska
 • „Mobbing – przełamujemy zmowę milczenia” – Primum Non Nocere 2006, 9(183): P. Rajewski; K.M Dobosz
 • „Stulecie Towarzystwa Internistów Polskich”– Primum Non Nocere 2006; 7 –8 (181–182 ):8 – 9
 • „Z działalności Komisji Młodych Lekarzy – sprawozdanie” Primum Non Nocere 2006; 7 – 8( 181 – 182 ):17 – K. Barcik ; P. Rajewski
 • „Młodzi lekarze o stażach – sprawozdanie z pracy Komisji Młodych Lekarzy” – Primum Non Nocere 2006; 5( 179 ):11
 • „Karty rozdane... czyli raz jeszcze o specjalizacjach w sesji jesiennej 2005” – Primum Non Nocere 2006; 4 ( 178 ): 7 – 8
 • „LEP, rezydentury czyli dylematy, nadzieje, rozczarowania ...” – Primum Non Nocere 2006;  2(176 ):9 – 10
 • „Razem dla dzieci, razem przeciwko AIDS” – Primum Non Nocere 2006; 1(175 ) :11.

Dr med. Paweł Rajewski, prof. WSNoZ, MBA

Centrum Medyczne Gizińscy
ul. Leśna 9
85-676 Bydgoszcz
0-52 345 50 80
Przyjmuje w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 16.00 - 20.00

Centrum AthleticoMed
ul. Fordońska 144
85-752 Bydgoszcz
570 777 200
Przyjmuje w czwartki 15.30 - 20.00