MENU

Dr med. Paweł Rajewski, prof. WSNoZ, MBA  jest specjalistą chorób wewnętrznych, specjalistą chorób zakaźnych, hepatologiem, specjalistą transplantologii klinicznej. Jest konsultantem wojewódzkim dla województwa kujawsko-pomorskiego w dziedzinie chorób zakaźnych, certyfikowanym lipidologiem Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego i obesitologiem Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłośći i Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Pracuje jako Kierownik Oddziału Internistyczno-Zakaźnego w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy, jest Koordynatorem Poradni Leczena Przewlekłych Zapaleń Wątroby, a także pracuje w Centrum Medycznym "Gizińscy", gdzie prowadzi Poradnię Chorób  i Transplantacji Wątroby, Infekcyjnych, Wewnętrznych i Zaburzeń Metabolicznych. Jest Rektorem Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowu i profesorem uczelni. Jest fundatorem w Dr. Rajewski Foundation. Ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration in Healthcare Managment. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem otyłości, zaburzeń metabolicznych, chorób wątroby, w szczególnośći MASLD i marskości wątroby. Prowadzi badania naukowe związane z otyłością, zaburzeniami metabolicznymi i choróbami wątroby oraz ich związku z ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Praca zawodowa

 • Od 01.2021r. jest Rektorem Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.
 • Od 06.2020r. zostal Kierownikiem Oddziału Internistyczno-Zakaźnego  w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy.
 • Od 03.2020r. w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 jako konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych powrócił ponownie do Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgszczy.
 • Od 11.2019r. do 03.2020r. pełni obowiązki Kierownika Oddziału Chorób Wewnętrznych i Hepatologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy.
 • W latach 2019-2020 pełnił obowiązki dyrektora ds. medycznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy.
 • 29.07.2019r. został powołany na stanowisko profesora akademickiego w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.
 • 28.01.2019r. został powołany na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa kujawsko-pomorskiego.
 • W latach 2012 - 2019 pracował w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy.
 • 1.03.2018r. Poradnia Transplantacji Wątroby Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy.
 • 09.2017r. jako jedyny Polak został czloniem (światowi eksperci ds. odżywiania, nauki i zdrowia) Nutrition Advisory Board  (NAB) firmy Herbalife.
 • 01.03.2017r. został powołany na stanowisko docenta w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.
 • 01.03.2017r. został konsultantem z dziedziny hepatologii Kliniki Chirurgii Wątroby Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.
 • 01.09.2015r. został adiunktem w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.
 • w latach 2015-2019 był koorydnatorem Zespołu Poradni Specjalistycznych:- HepatoMedica - Poradnia Chorób Wątroby z pracownią Fibroscanu; TropicMedica - Poradnia Medycyny- Podróży; InfectoMedica - Poradnia Chorób Zakaźnych.
 • 06.05.2013 - 2019 - Poradnia Chorób Wątroby Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy
 • 01.01.2013- Dyżury medyczne i konsultacje lekarskie w Oddziałach Chorób Wewnętrznych, Neurologii i Kardiologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy
 • 01.03.2011 - Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Dr Emila Warmińskiego w Bydgoszczy
 • Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii - asystent; starszy asystent
 • 01.10.2009 - Centrum Medyczne "Gizińscy" w Bydgoszczy - Poradnia Leczenia Otyłości i Zaburzeń Metabolicznych; konsultacje internistyczne
 • 10.03.2006- 31.03.2010 Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu - Studia doktoranckie.
 • 01.03.2006 - 28.02.2011 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Dr Emila Warmińskiego w Bydgoszczy Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii - realizacja  specjalizacji z chorób wewnętrznych -  tryb rezydencki
 • 01.12.2005 – 01.03.2006 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Dr Emila Warmińskiego  w BydgoszczyOddział Chorób Wewnętrznych - młodszy asystent.
 • 10.11.2005 Lekarski Egzamin Państwowy - zdany pozytywnie.
 • 2004 – 2005 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski  im. Dr Emila Warmińskiego w Bydgoszczy - staż podyplomowy.
 • 2004 - 1998 Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy - po ukończeniu studiów uzyskał tytuł lekarza medycyny - Wydział Lekarski, ukończył z wyróżnieniem.
 • 1998 - 1994 I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy - klasa o profilu biologiczno-chemicznym z ukierunkowaniem medycznym, ukończył z wyróżnieniem.

Dr med. Paweł Rajewski, prof. WSNoZ, MBA

Centrum Medyczne Gizińscy
ul. Leśna 9
85-676 Bydgoszcz
0-52 345 50 80
Przyjmuje w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 16.00 - 20.00

Centrum AthleticoMed
ul. Fordońska 144
85-752 Bydgoszcz
570 777 200
Przyjmuje w czwartki 15.30 - 20.00