MENU

Dr med. Paweł Rajewski, prof. WSNoZ, MBA  jest specjalistą chorób wewnętrznych, specjalistą chorób zakaźnych, hepatologiem, specjalistą transplantologii klinicznej. Jest konsultantem wojewódzkim dla województwa kujawsko-pomorskiego w dziedzinie chorób zakaźnych, certyfikowanym lipidologiem Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego i obesitologiem Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłośći i Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Pracuje jako Kierownik Oddziału Internistyczno-Zakaźnego w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy, jest Koordynatorem Poradni Leczena Przewlekłych Zapaleń Wątroby, a także pracuje w Centrum Medycznym "Gizińscy", gdzie prowadzi Poradnię Chorób  i Transplantacji Wątroby, Infekcyjnych, Wewnętrznych i Zaburzeń Metabolicznych. Jest Rektorem Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowu i profesorem uczelni. Jest fundatorem w Dr. Rajewski Foundation. Ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration in Healthcare Managment. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem otyłości, zaburzeń metabolicznych, chorób wątroby, w szczególnośći MASLD i marskości wątroby. Prowadzi badania naukowe związane z otyłością, zaburzeniami metabolicznymi i choróbami wątroby oraz ich związku z ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Kursy i szkolenia

Posiada certyfikaty uczestnictwa w:

 • III Obesity Masterclass Meeting - 15-16.09.2023
 • HEP Preceptorship 2023"Curreny and future challenges in the management of liver diseases. Lugano, 02.06-03.06.2023
 • Program certyfikacji Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości.
 • Program certyfikacji Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.
 • Master ClassObesity.
 • Strategies for identyfication of NAFLD - NASH in T2DM using non-invasive diagnostic tools /27.04.2021r./
 • Zimowa Szkoła Terapii Otyłości /02.2021/
 • Letnia Szkoła Terapii Otyłości /06.2020/
 • Akademii Ekspertów Leczenia Nadwagi i Otyłośći /27.10.2018/
 • warsztatach HCV CEE Stand Alone Symposium: Hope The Collective Exposition. Praga /12-13.10.2018/
 • kursu profesjonalnego leczenia nadwagi i otyłośći w ramach Ogólnopolskiego programu Certyfikacji i Akredytacji prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością.
 • Speakers'  HCV/HIV Forum - Lizbona 27.04.2018r.
 • Internacjonał Hepatitis C Exchange -Paris /14.01.2018r./
 • Kurs SCOPE Specialist Certification of obesity preffesional education /07.09.2017r./
 • Emerging Challenges in the Management of Chronic Liver Disease, Bern /18-19.05.2017r./
 • Warsztatach "Nowoczesne podejście do leczenia nadwagi i otyłości" /19.02.2017r./ - 6 punktów edukacyjnych
 • Szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa opieki zdrowotnej i monitorowania zdarzeń niepożądanych
 • IV Warsztatach Lipidologicznych w ramach Ogólnopolskiego Forum Zaburzeń Lipidowych /12.12-13.12.2014/
 • III Warsztatach Lipidologicznych w ramach Ogólnopolskiego Forum Zaburzeń Lipidowych /03.10-04.10.2014/
 • II Warsztatach Lipidologicznych w ramach Ogólnopolskiego Forum Zaburzeń Lipidowych /30.05-31.05.2014/
 • Kurs szkoleniowy "Hepatologia" /24.03-26.03.2014/
 • Warsztatach Hepatologicznych "Clinical Observation Program"- Liverpool Unit at Hospital Generał Universitario Valle Hebronu Barcelona Center of Excellence in Spain /04.03-05.03.2014/
 • I Warsztatach Lipidologicznych w ramach Ogólnopolskiego Forum Zaburzeń Lipidowych /12-13.12.2013/
 • Warsztatach z interpretacji wyników badania Holterem ciśnieniowym ABPM - 1 punkt edukacyjny /06.12.2013/
 • Profesjonalnej Edukacji dla Specjalizacji w Otyłości - SCOPE podczas IV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością /12.09.2013/
 • Podyplomowej Szkole Kardiodiabetologii "Kardiologiczne Aspekty Cukrzycy (KAC)" /11.-5-12.05.2013/- 11 punktów edukacyjnych
 • IV Cykl Sympozjum Szkoleniowego CERTYFIKACJI CENTRÓW MEDYCYNY PODRÓŻY pod patronatem: Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Krajowego Ośrodka Medycyny Podróży, Krajowego Ośrodka Medycyny Tropikalnej, Krajowego Ośrodka Medycyny Morskiej i Głównego Inspektora Sanitarnego - /15-16.03.2013; 19-20.04.2013;17-18.05.2013/ - zakończone egzaminem państwowym - 26 punktów edukacyjnych
 • Kursie: Podyplomowej Szkoły Kardiodiabetologii " Kardiologiczne Aspekty Cukrzycy" /11-12.05.2013/
 • Warsztatach: Obesity Treatment by intragastric air balloon, Heliosphere NewTech -/05.02.2013/
 • Quiz-ie Kliniczne przypadki EKG- /09.01-30.01.2013/ - 16 punktów edukacyjnych
 • Onkologii w chorobach nerek.
 • Promocja zdrowia w nefrologii.
 • Dializoterapia.
 • Wprowadzenie do specjalizacji w nefrologii.
 • Programie testowym w ramach projektu AZ Dialog "Zagadnienia współczesnej kardiologii" - 25,4 punktów edukacyjnych.
 • Warsztatach ABC opisu EKG
 • Warsztatach: zaburzenia lipidowe w codziennej praktyce lekarskiej -/16.11.2011/
 • Profesjonalnej Edukacji dla Specjalizacji w Otyłości – SCOPE pod patronatem Międzynarodowego i Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Otyłością - /27.08.2011/
 • SCOPE COURSE - Specialist Certification of obesity preffesional education /25.08.2011/
 • Profesjonalnej Edukacji dla Specjalizacji w Otyłości – SCOPE pod patronatem Międzynarodowego i Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Otyłością - /17.10.2009
 • Profesjonalnej Edukacji dla Specjalizacji w Otyłości – SCOPE pod patronatem Międzynarodowego i Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Otyłością - /17.10.2009/
 • Kursie „ Ból, depresja i bezsenność w codziennej praktyce lekarskiej” – 5 punktów edukacyjnych /31.01.2009/
 • Kursie z Transfuzjologii w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie /15.12–16.12.2008/
 • Warsztatach „ Problemy terapeutyczne pacjentów z otyłością ” – 2 punkty edukacyjne /18.11.2008/
 • Warsztatach interaktywnych – Leczenie otyłości dla profesjonalistów. Aspekty dietetyczne, psychologiczne i farmakologiczne w codziennej praktyce klinicznej w świetle najnowszych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. /24.10.2008/
 • Kursie „ Kardiologiczne aspekty cukrzycy ” – 11.25 punktów edukacyjnych /24.11–25.11.2007/
 • Warsztatach „ Otyłość w codziennej praktyce lekarskiej ” – 2 punkty edukacyjne /15.11.2007/
 • Warsztatach „ Otyłość w codziennej praktyce lekarskiej ” – 2 punkty edukacyjne /24.10.2007/
 • Profesjonalnej Edukacji dla Specjalizacji w Otyłości – SCOPE pod patronatem Międzynarodowego i Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Otyłością - /27.09.2007/
 • Kursie  „ Zaawansowane zabiegi resustytacyjne dla lekarzy Podstawowej opieki zdrowotnej ” – 6 punktów edukacyjnych /19.07.2007/
 • Warsztatach edukacyjnych „ Hipercholesterolemia i zespół metaboliczny. Kiedy i jak leczyć? – 3 punkty edukacyjne /28.05.2007/
 • Kursie specjalizacyjnym – Diagnostyka obrazowa-  organizowanym przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie – 30 punktów edukacyjnych /16.04–20.04.2007/
 • Ogólnopolskim kursie dla lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii – „ Aktualne zasady diagnostyki i terapii nadciśnienia tętniczego ” – 9 punktów edukacyjnych /22.11 – 23.11.2006/
 • Kursie doskonalącym nr 1-741-05-006-2006 Postępy Endokrynologii 2006 „ Co nowego w endokrynologii ” organizowanym przez Klinikę Endokrynologii CMKP, Narodową Fundację Endokrynologii im. W. Hartwiga - 15 punktów edukacyjnych /01.06–03.06.2006/
 • Kursie organizowanym przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego – Klinika Medycyny Rodzinnej i Chorób Wewnętrznych w Warszawie pt. „ Wprowadzenie do specjalizacji w chorobach wewnętrznych ”  - 34 punkty edukacyjne /15.05–19.05.2006/
 • Kursie Medycznym „ Gastroenterologiczne powikłania terapii niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi – NLPZ w chorobach reumatycznych ” – 6 punktów edukacyjnych /20.04.2006/
 • Kursie doskonalenia zawodowego z zakresu zakrzepicy żylnej, pt. „ Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa – diagnostyka i leczenie ”, organizowanym przez Akademię Medyczną w Warszawie, Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii  - 10 punktów edukacyjnych /19.04.2005/
 • Warsztatach Prime MD Today „ Wykrywanie i diagnozowanie zaburzeń lękowych i depresyjnych wśród pacjentów lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ” – 5 punktów edukacyjnych

Odbył szkolenia z zakresu:

 • Medycyny Ratunkowej /XX Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką/
 • Transfuzjologii i Krwiolecznictwa /Stacja Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa /XX Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką/
 • Statystyki medycznej /CM UMK/
 • Naukowej informacji medycznej /CM UMK/
 • Podstawy oceny badań medycznych /CM UMK/
 • Podstawy etyki badań naukowych i ochrony własności intelektualnych /CM UMK/
 • Ekonomiki i zasad zarządzania w ochronie zdrowia /CM UMK/

Dr med. Paweł Rajewski, prof. WSNoZ, MBA

Centrum Medyczne Gizińscy
ul. Leśna 9
85-676 Bydgoszcz
0-52 345 50 80
Przyjmuje w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 16.00 - 20.00

Centrum AthleticoMed
ul. Fordońska 144
85-752 Bydgoszcz
570 777 200
Przyjmuje w czwartki 15.30 - 20.00