MENU

Dr med. Paweł Rajewski, prof. WSNoZ, MBA  jest specjalistą chorób wewnętrznych, specjalistą chorób zakaźnych, hepatologiem, specjalistą transplantologii klinicznej. Jest konsultantem wojewódzkim dla województwa kujawsko-pomorskiego w dziedzinie chorób zakaźnych, certyfikowanym lipidologiem Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego i obesitologiem Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłośći i Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Pracuje jako Kierownik Oddziału Internistyczno-Zakaźnego w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy, jest Koordynatorem Poradni Leczena Przewlekłych Zapaleń Wątroby, a także pracuje w Centrum Medycznym "Gizińscy", gdzie prowadzi Poradnię Chorób  i Transplantacji Wątroby, Infekcyjnych, Wewnętrznych i Zaburzeń Metabolicznych. Jest Rektorem Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowu i profesorem uczelni. Jest fundatorem w Dr. Rajewski Foundation. Ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration in Healthcare Managment. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem otyłości, zaburzeń metabolicznych, chorób wątroby, w szczególnośći MASLD i marskości wątroby. Prowadzi badania naukowe związane z otyłością, zaburzeniami metabolicznymi i choróbami wątroby oraz ich związku z ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Praca doktorska

Analiza aktywności wybranych enzymów lizosomalnych i niektórych  klinicznie ważnych parametrów biochemicznych u osób z otyłoscią oraz ocena wpływu zmiany masy ciała na wyżej wymienione parametry

Skrócony opis podstawowych zagadnień dotyczących pracy doktorskiej:

Otyłość jest przewlekłą chorobą stanowiącą coraz poważniejszy problem dla współczesnej medycyny.  
W ostatnich latach obserwuje się gwałtowny wzrost liczby otyłych osób na świecie, co powoduje, że stała się ona chorobą cywilizacyjną i zyskała miano epidemii XXI wieku.
Przewlekłe powikłania otyłości, takie jak zaburzenia w gospodarce węglowodanowej pod postacią nieprawidłowej glikemii na czczo, nietolerancji glukozy czy cukrzycy typu 2, zaburzenia w gospodarce lipidowej, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca i inne, są przyczyną istotnego pogorszenia jakości życia, inwalidztwa oraz zwiększenia śmiertelności i umieralności, dlatego podjęto temat badawczy, którego celem jest:

  1. Oznaczyć w surowicy krwi pacjentów z otyłością przed i po trzymiesięcznej redukcji masy ciała: aktywność katepsyny D i alfa–1-antytrypsyny, stężenie cholesterolu całkowitego, frakcji LDL, HDL i trójglicerydów,stężenie glukozy.
  2. Prześledzić wpływ zmiany masy ciała na aktywność katepsyny D i alfa–1-antytrypsyny.
  3. Porównać aktywność katepsyny D i alfa–1-antytrypsyny w surowicy krwi pomiędzy pacjentami z otyłością przed i po trzymiesięcznej redukcji masy ciała z obwodem talii i wskaźnikiem BMI.
  4. Porównać aktywność katepsyny D i alfa–1-antytrypsyny w surowicy krwi pomiędzy pacjentami z otyłością a grupą kontrolna z prawidłową masą ciała i prawidłowym obwodem talii.
  5. Prześledzić wpływ zmiany masy ciała u pacjentów z otyłością na stężenie cholesterolu całkowitego, frakcji LDL, HDL i trójglicerydów oraz stężenia glukozy na czczo.
  6. Prześledzić styl życia otyłych pacjentów przed leczeniem.

Określić parametry antropometryczne:wskaźnik BMI, masę ciała, obwód talii przed i po leczeniu ruchem i dietą.

Dr med. Paweł Rajewski, prof. WSNoZ, MBA

Centrum Medyczne Gizińscy
ul. Leśna 9
85-676 Bydgoszcz
0-52 345 50 80
Przyjmuje w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 16.00 - 20.00

Centrum AthleticoMed
ul. Fordońska 144
85-752 Bydgoszcz
570 777 200
Przyjmuje w czwartki 15.30 - 20.00