MENU

Dr med. Paweł Rajewski, prof. WSNoZ, MBA  jest specjalistą chorób wewnętrznych, specjalistą chorób zakaźnych, hepatologiem, specjalistą transplantologii klinicznej. Jest konsultantem wojewódzkim dla województwa kujawsko-pomorskiego w dziedzinie chorób zakaźnych, certyfikowanym lipidologiem Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego i obesitologiem Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłośći i Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Pracuje jako Kierownik Oddziału Internistyczno-Zakaźnego w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy, jest Koordynatorem Poradni Leczena Przewlekłych Zapaleń Wątroby, a także pracuje w Centrum Medycznym "Gizińscy", gdzie prowadzi Poradnię Chorób  i Transplantacji Wątroby, Infekcyjnych, Wewnętrznych i Zaburzeń Metabolicznych. Jest Rektorem Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowu i profesorem uczelni. Jest fundatorem w Dr. Rajewski Foundation. Ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration in Healthcare Managment. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem otyłości, zaburzeń metabolicznych, chorób wątroby, w szczególnośći MASLD i marskości wątroby. Prowadzi badania naukowe związane z otyłością, zaburzeniami metabolicznymi i choróbami wątroby oraz ich związku z ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Dr. Rajewski Foundation

dr n. med. Paweł Rajewski, prof. WSNoZ, MBA

specjalista chorób wewnętrznych; specjalista chorób zakaźnych, hepatolog; specjalista transplantologii klinicznej

 

ul. Chłodna 7, 85-345 Bydgoszcz T: + 48 604455267

E: rajson@wp.pl

NIP: 9671470424
KRS: 0001066767
nr rachunku bankowego - 22 1140 2004 0000 3802 8427 5632

 

Powołana fundacja ma na celu pomoc osobom przewlekle chorym, trudnym przypadkom klinicznym z zakresu chorób wątroby, w tym wirusowym zapaleniom wątroby, marskościom wątroby czy stłuszczeniowym chorobom wątroby,  chorób zakaźnych, w tym HIV, borelioza czy zaburzeń metabolicznych- choroba otyłościowa, zaburzenia w gospodarce lipidowej i węglowodanowej, insulinooporność czy MASLD oraz edukację społeczeństwa z zakresu profilaktyki prozdrowotnej, promocję badań okresowych czy szczepień ochronnych, jak również edukację kadry medycznej - lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, jej rozwój oraz badania nad wykorzystaniem nowoczesnych technik w medycynie - nowoczesne techniki diagnostki, wykorzystanie sztucznej inteligencji, nowoczesne techniki leczenia.

Statut Fundacji

Dr med. Paweł Rajewski, prof. WSNoZ, MBA

Centrum Medyczne Gizińscy
ul. Leśna 9
85-676 Bydgoszcz
0-52 345 50 80
Przyjmuje w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 16.00 - 20.00

Centrum AthleticoMed
ul. Fordońska 144
85-752 Bydgoszcz
570 777 200
Przyjmuje w czwartki 15.30 - 20.00