MENU

Dr med. Paweł Rajewski, prof. WSNoZ, MBA  jest specjalistą chorób wewnętrznych, specjalistą chorób zakaźnych, hepatologiem, specjalistą transplantologii klinicznej. Jest konsultantem wojewódzkim dla województwa kujawsko-pomorskiego w dziedzinie chorób zakaźnych, certyfikowanym lipidologiem Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego i obesitologiem Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłośći i Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Pracuje jako Kierownik Oddziału Internistyczno-Zakaźnego w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy, jest Koordynatorem Poradni Leczena Przewlekłych Zapaleń Wątroby, a także pracuje w Centrum Medycznym "Gizińscy", gdzie prowadzi Poradnię Chorób  i Transplantacji Wątroby, Infekcyjnych, Wewnętrznych i Zaburzeń Metabolicznych. Jest Rektorem Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowu i profesorem uczelni. Jest fundatorem w Dr. Rajewski Foundation. Ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration in Healthcare Managment. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem otyłości, zaburzeń metabolicznych, chorób wątroby, w szczególnośći MASLD i marskości wątroby. Prowadzi badania naukowe związane z otyłością, zaburzeniami metabolicznymi i choróbami wątroby oraz ich związku z ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Porady i konsultacje lekarskie w zakresie:

  • Otyłości,
  • Zaburzeń lipidowych,
  • Chorób wątroby (alkoholowa i niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby, marskość wątroby, autoimmunologiczne choroby wątroby, wirusowe zapalenie wątroby typu A, B i C, diagnostyka nieprawidłowych badań laboratoryjnych i obrazowych wątroby),
  • Kwalifikacje do leczenia PZWC, PZW B,
  • Kwalifikacje do przeszczepienia wątroby - Ltx, prowadzenie pacjentów po przeszczepie,
  • Chorób zakaźnych (Borelioza, Mononukleoza, Toksoplasmoza i.in.),
  • Schorzenia z zakresu chorób wewnętrznych, w tym diagnostyka chorób rzadkich.

Nagrody i wyróżnienia

Dr med. Paweł Rajewski, prof. WSNoZ, MBA

- został wyróżniony w 2022r. odznaczeniem Cerebrum Medici Bydgoskiej Izby Lekarskiej.

- został wyróżniony odznaką honorową Ministra Zdrowia " Za zasługi dla ochrony zdrowia" - 2020r.; 2021r.

- otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-pomorskiego 2020-2021 w kategorii Ochrona zdrowia.

- został wyróżniony przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego: za edukację mieszkańców Regionu i walkę z pandemią COVID-19" - 2021r.

- został jednym z laureatów w prestiżowym ogólnopolskim konkursie  "Anioły Medycyny" 2016r.

- został wyróżniony w 2016r., 2020r.  przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy za aktywne działania edukacyjne, profilaktyczne i uczestnictwo w dążeniach Bydgoszczy na rzecz zdrowia jej mieszkańców.

-  został jednym z laureatów ogólnopolskiego konkursu SuperTalenty 2015 organizowanym przez  czasopismo Puls Medycyny.

- został laureatem Projektu organizowanego przez Instytut Badań Marki "Zadowolony Pacjent"  w 2019r. - wyróżnienie przyznane za najwyższy standard i jakość świadczonych usług medycznych, szczególną dbałość o dobro i zdrowie pacjenta i wzorowe przestrzeganie standardów medycznych w praktyce.

-  otrzymał honorowe odznaczenie w ogólnopolskim plebiscycie " Laur Pacjenta 2013",  "Laur Pacjenta 2014"  i " Laur Pacjenta 2015" w kategorii Lekarz- specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych.

-  zdobył 3 miejsce w kategorii lekarz w XX edycji plebiscytu Expressu Bydgoskiego "Złoty Stetoskop".

- był 3-krotnie nominowany przez Kapitułę Redakcji Expressu Bydgoskiego, Nowości i Dziennika Toruńskiego i Gazety Pomorskiej do tytułu Osobowość Roku 2017,  2018 i 2019 w kategorii działalność społeczna i charytatywna i w 2020r. w kategorii polityka, samorządnoć i społeczność lokalna.

Dr n. med. Paweł Rajewski jest konsultanetm wojewódzkim w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Dr med. Paweł Rajewski, prof. WSNoZ, MBA

Centrum Medyczne Gizińscy
ul. Leśna 9
85-676 Bydgoszcz
0-52 345 50 80
Przyjmuje w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 16.00 - 20.00

Centrum AthleticoMed
ul. Fordońska 144
85-752 Bydgoszcz
570 777 200
Przyjmuje w czwartki 15.30 - 20.00