MENU

Dr med. Paweł Rajewski, prof. WSNoZ, MBA  jest specjalistą chorób wewnętrznych, specjalistą chorób zakaźnych, hepatologiem, specjalistą transplantologii klinicznej. Jest konsultantem wojewódzkim dla województwa kujawsko-pomorskiego w dziedzinie chorób zakaźnych, certyfikowanym lipidologiem Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego i obesitologiem Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłośći i Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Pracuje jako Kierownik Oddziału Internistyczno-Zakaźnego w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy, jest Koordynatorem Poradni Leczena Przewlekłych Zapaleń Wątroby, a także pracuje w Centrum Medycznym "Gizińscy", gdzie prowadzi Poradnię Chorób  i Transplantacji Wątroby, Infekcyjnych, Wewnętrznych i Zaburzeń Metabolicznych. Jest Rektorem Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowu i profesorem uczelni. Jest fundatorem w Dr. Rajewski Foundation. Ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration in Healthcare Managment. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem otyłości, zaburzeń metabolicznych, chorób wątroby, w szczególnośći MASLD i marskości wątroby. Prowadzi badania naukowe związane z otyłością, zaburzeniami metabolicznymi i choróbami wątroby oraz ich związku z ryzykiem sercowo-naczyniowym.

CV - wersja skrócona

Dr n. med. Paweł Rajewski został jednym z laureatów ogólnopolskiego konkursu "Anioły Medycyny " 2016r.

Dr n. med. Paweł Rajewski został jednym z laureatów konkursu SuperTalenty 2015 organizowanym przez  czasopismo Puls Medycyny.

Dr n. med. Paweł Rajewski otrzymał honorowe odznaczenie w ogólnopolskim plebiscycie " Laur Pacjenta 2013" i "Laur Pacjenta 2014" w kategorii Lekarz- specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Dr n. med. Paweł Rajewski został laureatem Projektu Instytutu Badań Marki "Zadowolony Pacjent" 2019r.

Dr n. med. Paweł Rajewski zdobył 3 miejsce w kategorii lekarz w XX edycji plebiscytu Expressu Bydgoskiego "Złoty Stetoskop".

Jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chorób zakaźnych dla woj. kuj-pom.

Jest konsultantem z dziedziny hepatologii Kliniki Chirurgii Wątroby Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.

dr n. med. Paweł Rajewski był w latach 2015-2019 koorydnatorem Poradni Specjalistycznych Fundacji Na Rzecz Zwalczania Chorób Zakaźnych:

  • HepatoMedica - Poradnia Chorób Wątroby z pracownią Fibroscanu
  • TropicMedica - Poradnia Medycyny Podróży
  • InfectoMedica - Poradnia Chorób Zakaźnych

Od 2015r. jest wykładowcą w Wyższej Szkole Gospodarkiw  Bydgoszczy, poczatkowo na stanowisku adiunkta, od 2017r.  na staniowisku docenta, a od 07.2019r. na stanowisku profesora akademickiego.

Od 2021r. jest Rektorem Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Wykształcenie:

2017 - rozpoczecie specjalizacji z zakresu transplantologii klinicznej

2012 - 2015 specjalizacja w zakresie chorób zakaźnych, hepatologii

2012 - rozpoczął specjalizację w zakresie nefrologii

11.2011 uzyskał specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych

07.04.2010 - uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy Analiza aktywności wybranych enzymów lizosomalnych i niektórych klinicznie ważnych parametrów biochemicznych u  osób z otyłością oraz ocena wpływu zmiany masy ciała na wymienione parametry.

Od 10.03.2006 - 31.03.2010 - studia doktoranckie przy Katedrze Biologii Medycznej na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w Toruniu;

W latach 2004 - 1998 studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy - ukończył z wyróżnieniem.

Praca zawodowa:

Od 06.2020r. Kierownik Oddziału Internistyczno-Zakaźnego WSOZ w Bydgoszczy.

Od 03.2020r. w związku z sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce i funkcją konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych powrócił ponownie do Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno zakażnego (WSOZ) w Bydgoszczy, gdzie obecie pełni funkcję ordynatora.

Od 11.2019r. do 03.2020r.  pełił funkcję Kierownika Oddziału Chorób Wewnętrznych i Hepatologii  Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy z Poradnią Programów Lekowych Leczenia Przewlekłych Wirusowych Zapaleń Wątroby typu B i C.

Od 08.2019r. do 03.2020r. pełnił funkcję dyrektora ds. medycznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy.

Od. 07.2019r. został powołany na stanowisko profesora akademickiego WSG w Bydgoszczy.

Od 01.2019r. jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa kujawsko-pomorskiego

Od 1.03.2018r. pracuje w Poradni Transplantacji Wątroby Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy

Od 01.03.2017r. został powołany na stanowisko docenta w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

01.03.2017r. został konsultantem z dziedziny hepatologii Kliniki Chirurgii Wątroby Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.

01.09.2015r. został adiunktem w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

01.08.2015r. został koorydnatorem Zespołu Poradni Specjalistycznych:- HepatoMedica - Poradnia Chorób Wątroby z pracownią Fibroscanu; TropicMedica - Poradnia Medycyny Podróży; InfectoMedica - Poradnia Chorób Zakaźnych - do 06.2019r.

Od 06.05.2013 - pracuje w Poradni Hepatologicznej Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy - do 01.2017r.;

Od 03.12.2012 - pracuje jako lekarz w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym - do 07.2019r.

Od 01.03.2006 - pracuje jako lekarz w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy;

Od 02.2007 do 31.12.2010 - pracował jako lekarz w Gminnej Przychodni w Białych Błotach;

Od 2009 - pracuje jako konsultant chorób wewnętrznych w CM Gizińscy w Bydgoszczy;

Od 01.06.2008 - prowadzi Centrum Leczenia Otyłości i Zaburzeń Metabolicznych w Centrum Medyczne "Gizińscy" w Bydgoszczy

Praca naukowa:

Jest autorem i współautorem ponad 200 prac opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych, w których dominuje tematyka otyłości, zaburzeń metabolicznych.

Jest członkiem Polskiego, Europejskiego i Światowego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Polskiego Stowarzyszenia Praktycznej Terapii Otyłości, Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, Towarzystwa Internistów Polskich, Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.

Jest ekspertem lipidologii Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego /PoLA/.

Kursy i szkolenia:

Brał  czynny i bierny udział w ponad 200 szkoleniach, konferencjach i sympozjach.

Dr med. Paweł Rajewski, prof. WSNoZ, MBA

Centrum Medyczne Gizińscy
ul. Leśna 9
85-676 Bydgoszcz
0-52 345 50 80
Przyjmuje w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 16.00 - 20.00

Centrum AthleticoMed
ul. Fordońska 144
85-752 Bydgoszcz
570 777 200
Przyjmuje w czwartki 15.30 - 20.00