MENU

Dr med. Paweł Rajewski, prof. WSNoZ, MBA  jest specjalistą chorób wewnętrznych, specjalistą chorób zakaźnych, hepatologiem, specjalistą transplantologii klinicznej. Jest konsultantem wojewódzkim dla województwa kujawsko-pomorskiego w dziedzinie chorób zakaźnych, certyfikowanym lipidologiem Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego i obesitologiem Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłośći i Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Pracuje jako Kierownik Oddziału Internistyczno-Zakaźnego w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy, jest Koordynatorem Poradni Leczena Przewlekłych Zapaleń Wątroby, a także pracuje w Centrum Medycznym "Gizińscy", gdzie prowadzi Poradnię Chorób  i Transplantacji Wątroby, Infekcyjnych, Wewnętrznych i Zaburzeń Metabolicznych. Jest Rektorem Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowu i profesorem uczelni. Jest fundatorem w Dr. Rajewski Foundation. Ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration in Healthcare Managment. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem otyłości, zaburzeń metabolicznych, chorób wątroby, w szczególnośći MASLD i marskości wątroby. Prowadzi badania naukowe związane z otyłością, zaburzeniami metabolicznymi i choróbami wątroby oraz ich związku z ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Praca społeczna

 • Jest autorem monografii - poradnika dla pacjentów na temat hemochromatozy (2019r) i marskośći wątroby (2018r.).
 • Opracował założenia merytoryczne ogólnopolskiego programu edukacyjnego z zakresu profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego: "Wpływ stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń lipidowych, otyłości oraz diety na rozwój i przebieg chorób układu sercowo-naczyniowego", "Rola aktywności fizycznej w profilaktyce pierwotnej i wtórnej chorób układu sercowo-naczyniowego", "Chorby układu sercowo-naczyniowego w prewencji pierwotnej i wtórnej, ze szczególnym uwzględnieniem choroby wieńcowej", "Choroby układu sercowo-naczyniowego w prewencji wtórnej i pierwotnej, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń lipidowych".
 • Prowadził w województwie kujawsko - pomorskim cykl spotkań poświęconych leczeniu otyłości dla lekarzy i farmaceutów: "Otyłość choroba XXI wieku - aspekty leczenia dietetycznego"; "Co chcielibyście wiedzieć o odchudzaniu, a nie macie kogo zapytać? - pacjentka z efektem jo - jo"; "Otyłość w codziennej praktyce lekarskiej".
 • Prowadził ogólnopolskie jesienne warsztaty hipercholesterolemii i leczenia otyłości.
 • Prowadził wykłądy dla lekarzy z zakrwesu leczenia zaburzęń lipidowych, nadciśnienia tętniczego i hepatologii.
 • Brał udział i koordynował w Bydgoszczy :
  1. Ogólnopolski Program Profilaktyki Otyłości  pod patronatem Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością - "Odchudzamy Polaków",
  2. Program Profilaktyki Otyłości - "Zmieniamy przyzwyczajenia” pod patronatem firmy farmaceutycznej Zentiva,
  3. "Chudnij z Expressem" – pod patronatem gazety Express Bydgoski,
  4. "Gra – my w kilogramy"-  pod patronatem radia Gra i Gazety Pomorskiej.
  5. Programie "BSW Odchudza Bydgoszczan" pod patronatem Bydgoskiej Szkoły Wyższej.
 • 6. „ Pacjent zakażony HCV” i „ Zapobieganie zakażeniom krwiopochodnym (HCV, HBV, HIV) z perspektywy lekarza praktyka – postępowanie poekspozycyjne w przypadku narażenia na zakażenie krwiopochodne”- w ramach Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV” - Projekt 5 „Edukacja pracowników wybranych zawodów zwiększonego ryzyka transmisji zakażeń krwiopochodnych i ogółu społeczeństwa w zakresie prewencji (HCV, HBV, HIV)” -Swiss Contrybution i Ministerstwo Zdrowia – wykłady dla lekarzy i pielęgniarek w Bydgoszczy, Toruniu, Inowrocławiu i Ciechocinku.
 • Brał udział w licznych wywiadach w radio i telewizji oraz artykułach w gazetach lokalnych i ogólnopolskich z zakresu profilaktyki i leczenia otyłości oraz na temat innych jednostek chorobowych.
 • Byl wceprzewodniczącym Komisji Młodych Lekarzy Bydgoskiej Izby Lekarskiej.
 • Jest pomysłodawcą i lekarzem prowadzącym Programu Profilaktyka Otyłości i Zespołu Metabolicznego prowadzonego na terenie gminy Białe Błota od 2007 roku.
 • Był aktywnym członkiem Zarządu i Rady Samorządu Uczestników Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 2006 -2008.
 • Był członkiem Odwoławczej Komisji Stypendialnej Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 2006 - 2008.
 • Był członkiem komitetu organizacyjnego I i II Sympozjum Uczestników Studiów Doktoranckich Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
 • Był członkiem Rotaract Club Bydgoszcz w latach 2000 – 2005. W 2003 r. pełnił funkcję Prezydenta RTC Bydgoszcz.
 • Uczestniczył m.in. w akcjach wspólnie z Polskim Komitetem Narodowym UNICEF na rzecz dzieci dotkniętych Tsunami w Azji / UNIROTA 2004 / i międzynarodowej kampanii na rzecz zapewnienia powszechnego dostępu do środków oraz opieki i zapobiegania przenoszeniu się wirusa HIV z matki na dziecko / UNIROTA 2005 /
 • Od lat współpracuje z lokalnymi mediami w zakesie konsultanta medycznego - autor cyklu artykułów na tematy chorób zakaźnych, hepatologii, zaburzeń metabiolicznych, otyłości.

Dr med. Paweł Rajewski, prof. WSNoZ, MBA

Centrum Medyczne Gizińscy
ul. Leśna 9
85-676 Bydgoszcz
0-52 345 50 80
Przyjmuje w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 16.00 - 20.00

Centrum AthleticoMed
ul. Fordońska 144
85-752 Bydgoszcz
570 777 200
Przyjmuje w czwartki 15.30 - 20.00