MENU

Dr med. Paweł Rajewski, prof. WSG.

Jest specjalistą chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, hepatologiem; w trakcie specjalizacji z transplantologii klinicznej.

Jest konsultantem wojewódzkim dla województwa kujawsko-pomortskiego w dziedzinie chorób zakaźnych. Jest certyfikowanym lipidologiem Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego i obesitologiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.

Pracuje w Wielosepcjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy, gdzie pełni funkce dyrektora ds. medycznych, a także w Centrum Medycznym "Gizińscy" w Bydgoszczy, gdzie prowadzi Poradnię Chorób Wątroby, Chorób Infejkcyjnych, Wewnętrznych i Zaburzeń Metabolicznych. Jest profesorem akademickim w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem otyłości, zaburzeń metabolicznych (cukrzyca i dyslipidemia), nadciśnienia tętniczego, ostrych i przewlekłych chorób nerek i wątroby (marskość wątroby, niealkoholowe stłuszczenie wątroby, wirusowe zapalenia watroby i.in.).

Prowadzi badania naukowe nad etiologią, patogenezą i nowoczesnym leczeniem otyłości, zaburzeń lipidowych i chorób wątroby oraz ich związku z ryzykiem sercowo-naczyniowym.

 

Praca zawodowa

 • Od 01.08.2019r.  pełni obowiązki dyrektora ds. medycznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy.
 • 29.07.2019r. został powołany na stanowisko profesora akademickiego w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.
 • 28.01.2019r. został powołany na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa kujawsko-pomorskiego.
 • 1.03.2018r. Poradnia Transplantacji Wątroby Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy.
 • 09.2017r. jako jedyny Polak został czloniem (światowi eksperci ds. odżywiania, nauki i zdrowia) Nutrition Advisory Board  (NAB) firmy Herbalife
 • 01.03.2017r. został powołany na stanowisko docenta w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.
 • 01.03.2017r. został konsultantem z dziedziny hepatologii Kliniki Chirurgii Wątroby Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.
 • 01.09.2015r. został adiunktem w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.
 • 01.08.2015r. został koorydnatorem Zespołu Poradni Specjalistycznych:- HepatoMedica - Poradnia Chorób Wątroby z pracownią Fibroscanu; TropicMedica - Poradnia Medycyny01. Podróży; InfectoMedica - Poradnia Chorób Zakaźnych, gdzie pełnił tę funkcję do 06.2019r.
 • 06.05.2013 - Poradnia Chorób Wątroby Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy
 • 01.01.2013- Dyżury medyczne i konsultacje lekarskie w Oddziałach Chorób Wewnętrznych, Neurologii i Kardiologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy
 • 03.12.2012 - Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny - starszy asystent
 • 01.03.2011 - Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Dr Emila Warmińskiego w Bydgoszczy
 • Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii - asystent; starszy asystent
 • 01.10.2009 - Centrum Medyczne "Gizińscy" w Bydgoszczy - Poradnia Leczenia Otyłości i Zaburzeń Metabolicznych; konsultacje internistyczne
 • 10.03.2006- 31.03.2010 Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu - Studia doktoranckie.
 • 01.03.2006 - 28.02.2011 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Dr Emila Warmińskiego w Bydgoszczy Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii - realizacja  specjalizacji z chorób wewnętrznych -  tryb rezydencki
 • 01.12.2005 – 01.03.2006 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Dr Emila Warmińskiego  w BydgoszczyOddział Chorób Wewnętrznych - młodszy asystent.
 • 10.11.2005 Lekarski Egzamin Państwowy - zdany pozytywnie.
 • 2004 – 2005 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski  im. Dr Emila Warmińskiego w Bydgoszczy - staż podyplomowy.
 • 2004 - 1998 Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy - po ukończeniu studiów uzyskał tytuł lekarza medycyny - Wydział Lekarski, ukończył z wyróżnieniem.
 • 1998 - 1994 I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy - klasa o profilu biologiczno-chemicznym z ukierunkowaniem medycznym, ukończył z wyróżnieniem.

Dr n. med. Paweł Rajewski

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny
im. Tadeusza Browicza

ul. Św. Floriana 12 Bydgoszcz 85-030

Wojewódzka Poradnia Hepatologiczna
ul. Św. Floriana 12 Bydgoszcz 85-030

Centrum Medyczne Gizińscy
ul. Leśna 9
85-676 Bydgoszcz
0-52 345 50 80

Przyjmuje poniedziałki i piątki w godzinach 16.00 -20.00
Dr n. med. Paweł Rajewski