MENU

Dr med. Paweł Rajewski, prof. WSG.

Jest specjalistą chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, hepatologiem; w trakcie specjalizacji z transplantologii klinicznej.

Jest konsultantem wojewódzkim dla województwa kujawsko-pomortskiego w dziedzinie chorób zakaźnych. Jest certyfikowanym lipidologiem Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego i obesitologiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.

Pracuje w Wielosepcjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy, gdzie pełni funkce dyrektora ds. medycznych, a także w Centrum Medycznym "Gizińscy" w Bydgoszczy, gdzie prowadzi Poradnię Chorób Wątroby, Chorób Infejkcyjnych, Wewnętrznych i Zaburzeń Metabolicznych. Jest profesorem akademickim w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem otyłości, zaburzeń metabolicznych (cukrzyca i dyslipidemia), nadciśnienia tętniczego, ostrych i przewlekłych chorób nerek i wątroby (marskość wątroby, niealkoholowe stłuszczenie wątroby, wirusowe zapalenia watroby i.in.).

Prowadzi badania naukowe nad etiologią, patogenezą i nowoczesnym leczeniem otyłości, zaburzeń lipidowych i chorób wątroby oraz ich związku z ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Praca doktorska

Analiza aktywności wybranych enzymów lizosomalnych i niektórych  klinicznie ważnych parametrów biochemicznych u osób z otyłoscią oraz ocena wpływu zmiany masy ciała na wyżej wymienione parametry

Skrócony opis podstawowych zagadnień dotyczących pracy doktorskiej:

Otyłość jest przewlekłą chorobą stanowiącą coraz poważniejszy problem dla współczesnej medycyny.  
W ostatnich latach obserwuje się gwałtowny wzrost liczby otyłych osób na świecie, co powoduje, że stała się ona chorobą cywilizacyjną i zyskała miano epidemii XXI wieku.
Przewlekłe powikłania otyłości, takie jak zaburzenia w gospodarce węglowodanowej pod postacią nieprawidłowej glikemii na czczo, nietolerancji glukozy czy cukrzycy typu 2, zaburzenia w gospodarce lipidowej, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca i inne, są przyczyną istotnego pogorszenia jakości życia, inwalidztwa oraz zwiększenia śmiertelności i umieralności, dlatego podjęto temat badawczy, którego celem jest:

  1. Oznaczyć w surowicy krwi pacjentów z otyłością przed i po trzymiesięcznej redukcji masy ciała: aktywność katepsyny D i alfa–1-antytrypsyny, stężenie cholesterolu całkowitego, frakcji LDL, HDL i trójglicerydów,stężenie glukozy.
  2. Prześledzić wpływ zmiany masy ciała na aktywność katepsyny D i alfa–1-antytrypsyny.
  3. Porównać aktywność katepsyny D i alfa–1-antytrypsyny w surowicy krwi pomiędzy pacjentami z otyłością przed i po trzymiesięcznej redukcji masy ciała z obwodem talii i wskaźnikiem BMI.
  4. Porównać aktywność katepsyny D i alfa–1-antytrypsyny w surowicy krwi pomiędzy pacjentami z otyłością a grupą kontrolna z prawidłową masą ciała i prawidłowym obwodem talii.
  5. Prześledzić wpływ zmiany masy ciała u pacjentów z otyłością na stężenie cholesterolu całkowitego, frakcji LDL, HDL i trójglicerydów oraz stężenia glukozy na czczo.
  6. Prześledzić styl życia otyłych pacjentów przed leczeniem.

Określić parametry antropometryczne:wskaźnik BMI, masę ciała, obwód talii przed i po leczeniu ruchem i dietą.

Dr n. med. Paweł Rajewski

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny
im. Tadeusza Browicza

ul. Św. Floriana 12 Bydgoszcz 85-030

Wojewódzka Poradnia Hepatologiczna
ul. Św. Floriana 12 Bydgoszcz 85-030

Centrum Medyczne Gizińscy
ul. Leśna 9
85-676 Bydgoszcz
0-52 345 50 80

Przyjmuje poniedziałki i piątki w godzinach 16.00 -20.00
Dr n. med. Paweł Rajewski