MENU

Dr med. Paweł Rajewski, prof. WSG. Jest specjalistą chorób wewnętrznych,  zakaźnych, hepatologiem; w trakcie specjalizacji z transplantologii klinicznej. Jest konsultantem wojewódzkim dla województwa kujawsko-pomorskiego w dziedzinie chorób zakaźnych, certyfikowanym lipidologiem Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego i obesitologiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Pracuje w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dr. E. Warmińskiego, gdzie pełni funkcję dyrektora ds. medycznych, a także w Centrum Medycznym "Gizińscy", gdzie prowadzi Poradnię Chorób Wątroby, Infekcyjnych, Wewnętrznych i Zaburzeń Metabolicznych oraz w Centrum medycznym AthleticoMed, gdzie prowadzi Centrum Leczenia Boreliozy i Chorób Odkleszczowych. Jest profesorem akademickim w Wyższej Szkole Gospodarki. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem otyłości, zaburzeń metabolicznych, ostrych i przewlekłych chorób wątroby (marskość wątroby, niealkoholowe stłuszczenie wątroby, wirusowe zapalenia wątroby). Prowadzi badania naukowe nad etiologią, patogenezą i nowoczesnym leczeniem otyłości, zaburzeń lipidowych i chorób wątroby oraz ich związku z ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Dr n. med. Paweł Rajewski

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny
im. Tadeusza Browicza

ul. Św. Floriana 12 Bydgoszcz 85-030

Wojewódzka Poradnia Hepatologiczna
ul. Św. Floriana 12 Bydgoszcz 85-030

Centrum Medyczne Gizińscy
ul. Leśna 9
85-676 Bydgoszcz
0-52 345 50 80

Przyjmuje poniedziałki i piątki w godzinach 16.00 -20.00
Dr n. med. Paweł Rajewski