MENU

Dr med. Paweł Rajewski, prof. WSG.

Jest specjalistą chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, hepatologiem; w trakcie specjalizacji z transplantologii klinicznej.

Jest konsultantem wojewódzkim dla województwa kujawsko-pomortskiego w dziedzinie chorób zakaźnych. Jest certyfikowanym lipidologiem Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego i obesitologiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.

Pracuje w Wielosepcjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy, gdzie pełni funkce dyrektora ds. medycznych, a także w Centrum Medycznym "Gizińscy" w Bydgoszczy, gdzie prowadzi Poradnię Chorób Wątroby, Chorób Infejkcyjnych, Wewnętrznych i Zaburzeń Metabolicznych. Jest profesorem akademickim w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem otyłości, zaburzeń metabolicznych (cukrzyca i dyslipidemia), nadciśnienia tętniczego, ostrych i przewlekłych chorób nerek i wątroby (marskość wątroby, niealkoholowe stłuszczenie wątroby, wirusowe zapalenia watroby i.in.).

Prowadzi badania naukowe nad etiologią, patogenezą i nowoczesnym leczeniem otyłości, zaburzeń lipidowych i chorób wątroby oraz ich związku z ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Dr n. med. Paweł Rajewski

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny
im. Tadeusza Browicza

ul. Św. Floriana 12 Bydgoszcz 85-030

Wojewódzka Poradnia Hepatologiczna
ul. Św. Floriana 12 Bydgoszcz 85-030

Centrum Medyczne Gizińscy
ul. Leśna 9
85-676 Bydgoszcz
0-52 345 50 80

Przyjmuje poniedziałki i piątki w godzinach 16.00 -20.00
Dr n. med. Paweł Rajewski