MENU

Dr med. Paweł Rajewski, prof. WSG.

Jest specjalistą chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, hepatologiem; w trakcie specjalizacji z transplantologii klinicznej.

Jest konsultantem wojewódzkim dla województwa kujawsko-pomortskiego w dziedzinie chorób zakaźnych. Jest certyfikowanym lipidologiem Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego i obesitologiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.

Pracuje w Wielosepcjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy, gdzie pełni funkce dyrektora ds. medycznych, a także w Centrum Medycznym "Gizińscy" w Bydgoszczy, gdzie prowadzi Poradnię Chorób Wątroby, Chorób Infejkcyjnych, Wewnętrznych i Zaburzeń Metabolicznych. Jest profesorem akademickim w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem otyłości, zaburzeń metabolicznych (cukrzyca i dyslipidemia), nadciśnienia tętniczego, ostrych i przewlekłych chorób nerek i wątroby (marskość wątroby, niealkoholowe stłuszczenie wątroby, wirusowe zapalenia watroby i.in.).

Prowadzi badania naukowe nad etiologią, patogenezą i nowoczesnym leczeniem otyłości, zaburzeń lipidowych i chorób wątroby oraz ich związku z ryzykiem sercowo-naczyniowym.

CV - wersja skrócona

Dr n. med. Paweł Rajewski został jednym z laureatów ogólnopolskiego konkursu "Anioły Medycyny " 2016r.

Dr n. med. Paweł Rajewski został jednym z laureatów konkursu SuperTalenty 2015 organizowanym przez  czasopismo Puls Medycyny.

Dr n. med. Paweł Rajewski otrzymał honorowe odznaczenie w ogólnopolskim plebiscycie " Laur Pacjenta 2013" i "Laur Pacjenta 2014" w kategorii Lekarz- specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Dr n. med. Paweł Rajewski został laureatem Projektu Instytutu Badań Marki "Zadowolony Pacjent" 2019r.

Dr n. med. Paweł Rajewski zdobył 3 miejsce w kategorii lekarz w XX edycji plebiscytu Expressu Bydgoskiego "Złoty Stetoskop".

Jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chorób zakaźnych dla woj. kuj-pom.

Jest konsultantem z dziedziny hepatologii Kliniki Chirurgii Wątroby Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.

Z przyjemnością informujemy, że p. dr n. med. Paweł Rajewski z dniem 01.08.2015r. został koorydnatorem Poradni Specjalistycznych Fundacji Na Rzecz Zwalczania Chorób Zakaźnych:

  • HepatoMedica - Poradnia Chorób Wątroby z pracownią Fibroscanu
  • TropicMedica - Poradnia Medycyny Podróży
  • InfectoMedica - Poradnia Chorób Zakaźnych

Poradnie mieszczą się w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 16 w Bydgoszczy

Od 2015r. jest wykładowcą w Wyższej Szkole Gospodarkiw  Bydgoszczy, poczatkowo na stanowisku adiunkta, od 2017r.  na staniowisku docenta, a od 07.2019r. na stanowisku profesora akademickiego.

Wykształcenie:

2017 - rozpoczecie specjalizacji z zakresu transplantologii klinicznej

2012 - 2015 specjalizacja w zakresie chorób zakaźnych, hepatologii

2012 - rozpoczął specjalizację w zakresie nefrologii

11.2011 uzyskał specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych

07.04.2010 - uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy Analiza aktywności wybranych enzymów lizosomalnych i niektórych klinicznie ważnych parametrów biochemicznych u  osób z otyłością oraz ocena wpływu zmiany masy ciała na wymienione parametry.

Od 10.03.2006 - 31.03.2010 - studia doktoranckie przy Katedrze Biologii Medycznej na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w Toruniu;

W latach 2004 - 1998 studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy - ukończył z wyróżnieniem.

Praca zawodowa:

Od 08.2019r. został powołany na stanowisko dyrektora ds. medycznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy.

Od. 07.2019r. został powołany na stanowisko profesora akademickiego WSG w Bydgoszczy.

Od 01.2019r. jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa kujawsko-pomorskiego

Od 1.03.2018r. pracuje w Poradni Transplantacji Wątroby Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy

Od 01.03.2017r. został powołany na stanowisko docenta w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

01.03.2017r. został konsultantem z dziedziny hepatologii Kliniki Chirurgii Wątroby Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.

01.09.2015r. został adiunktem w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

01.08.2015r. został koorydnatorem Zespołu Poradni Specjalistycznych:- HepatoMedica - Poradnia Chorób Wątroby z pracownią Fibroscanu; TropicMedica - Poradnia Medycyny Podróży; InfectoMedica - Poradnia Chorób Zakaźnych - do 06.2019r.

Od 06.05.2013 - pracuje w Poradni Hepatologicznej Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy - do 01.2017r.;

Od 03.12.2012 - pracuje jako lekarz w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym - do 07.2019r.

Od 01.03.2006 - pracuje jako lekarz w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy;

Od 02.2007 do 31.12.2010 - pracował jako lekarz w Gminnej Przychodni w Białych Błotach;

Od 2009 - pracuje jako konsultant chorób wewnętrznych w CM Gizińscy w Bydgoszczy;

Od 01.06.2008 - prowadzi Centrum Leczenia Otyłości i Zaburzeń Metabolicznych w Centrum Medyczne "Gizińscy" w Bydgoszczy

Praca naukowa:

Jest autorem i współautorem ponad 200 prac opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych, w których dominuje tematyka otyłości, zaburzeń metabolicznych.

Jest członkiem Polskiego, Europejskiego i Światowego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Polskiego Stowarzyszenia Praktycznej Terapii Otyłości, Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, Towarzystwa Internistów Polskich, Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.

Jest ekspertem lipidologii Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego /PoLA/.

Kursy i szkolenia:

Brał  czynny i bierny udział w ponad 200 szkoleniach, konferencjach i sympozjach.

Dr n. med. Paweł Rajewski

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny
im. Tadeusza Browicza

ul. Św. Floriana 12 Bydgoszcz 85-030

Wojewódzka Poradnia Hepatologiczna
ul. Św. Floriana 12 Bydgoszcz 85-030

Centrum Medyczne Gizińscy
ul. Leśna 9
85-676 Bydgoszcz
0-52 345 50 80

Przyjmuje poniedziałki i piątki w godzinach 16.00 -20.00
Dr n. med. Paweł Rajewski